Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge
17. marts 2023
BLOG
LaserMethane Smart: Det nyeste inden for lasermetan-detektion
Georgia Pratt
Marketingchef

Med den stigende globale regulering omkring metanemissioner og rapportering er den innovative teknologi i LaserMethane Smart, det nyeste inden for lasermetan-detektion, en vigtig hjælp. Den innovative teknologi til måling af metanlækager på afstand bruger et laser- og kamerasystem til at levere en yderst effektiv løsning på forskellige gasdetekteringsudfordringer inden for emissionsovervågning. Den anvender en infrarød laserstråle, hvor sender og modtager er adskilt. Når methan passerer mellem de to, absorberer methanen det infrarøde lys, og strålen afbrydes. Apparatet rapporterer derfor nøjagtigt koncentrationen af metangasskyen. Enhedens aflæsning og kameraets billede overlapper hinanden og registrerer niveauerne på inspektionstidspunktet, alt sammen fra en sikker afstand fra kilden. Målingerne kan senere bruges til at rapportere om emissioner og kontrollere, at metoderne til begrænsning af lækager er vellykkede.

Andre håndholdte lækagedetektorer registrerer normalt brændbare eller eksplosive gasser, men i meget tættere afstand til faren og tager meget længere tid, da det kræver mere transport til hvert enkelt målepunkt. Det betyder, at traditionelle håndholdte detektionsmetoder ikke er tilstrækkelige til at detektere lækager hurtigt og sikkert.

Fjerndetektering

Moderne teknologier er ved at blive tilgængelige, som gør det muligt at fjerndetektere og identificere lækager med nøjagtighed. Håndholdte enheder kan f.eks. nu registrere metan på en afstand på op til 100 meter, mens flymonterede systemer kan identificere lækager på en halv kilometer afstand. Disse nye teknologier ændrer den måde, hvorpå naturgaslækager opdages og håndteres.

Fjerndetektion opnås ved hjælp af infrarød laserabsorptionsspektroskopi. Da metan absorberer en bestemt bølgelængde af infrarødt lys, udsender disse instrumenter infrarøde lasere. Laserstrålen rettes mod det sted, hvor der er mistanke om en lækage, f.eks. et gasrør eller et loft. Da en del af lyset absorberes af methanen, giver det lys, der modtages tilbage, en måling af gassens absorption. En nyttig egenskab ved disse systemer er, at laserstrålen kan trænge igennem gennemsigtige overflader som glas eller plexiglas, så der er mulighed for at teste et lukket rum, før man går ind i det. Detektorerne måler den gennemsnitlige metangasdensitet mellem detektoren og målet. Målingerne på de håndholdte enheder angives i ppm-m (et produkt af koncentrationen af metanskyen (ppm) og vejlængden (m)). Denne metode gør det muligt at finde og bekræfte metanlækager hurtigt ved at rette en laserstråle mod den formodede lækage eller langs en undersøgelseslinje.

Generel sikkerhed

Da der er flere risici ved brug af gas, f.eks. eksplosioner fra beskadigede, overophedede eller dårligt vedligeholdte flasker, rør eller apparater. Der er også risiko for kulilteforgiftning og forbrændinger ved kontakt med flammer eller varme overflader. Ved at implementere gaslækagedetektion i realtid kan industrierne overvåge deres miljøpræstationer, sikre bedre arbejdsmiljø og eliminere potentielle farer for at opnå optimal sikkerhed. Tidlig detektion af gaslækager kan også få de berørte ingeniører til at begrænse spredningen og sikre et sikkert miljø for at forbedre sundhed og sikkerhed.

Laserbaseret gassensorteknologi er et effektivt værktøj til at detektere og kvantificere forurenende gasser som kuldioxid og metan. Lasersensorer er skarpe med en hurtig reaktion, der automatisk kan registrere den relevante gas. LaserMethane Smart er en kompakt, bærbar metangasdetektor, den nyeste lasermetanananordning, som erstatter den nu forældede LaserMethane mini. LaserMethane Smart kan detektere metanlækager i en afstand på op til 30 m. Den gør det muligt for virksomheder at foretage en hurtig og sikker undersøgelse af flere lækagerisici, uden at de behøver at gå ind i et farligt område.

Du kan få flere oplysninger om gasdetektion ved at besøge vores websted eller kontakt vores team

Abonner på vores blog

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage den seneste blog!


    Læs om Crowcons politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies her. Hvis du ændrer mening, kan du til enhver tid afmelde dig igen.