Overvågning og analyse af deponeringsgasser

Efterhånden som genanvendelse bliver mere almindelig, reduceres brugen af deponeringsanlæg, men det er stadig et vigtigt middel til bortskaffelse af affald. F.eks. viser tal for 2012-13 fra Defra (departementet for miljø, fødevarer og landdistrikter) for England, at 8,51 mio. ton eller 33,9 % af det affald, der indsamles af lokale myndigheder, gik til deponering.

Fortsæt læsning "Overvågning og analyse af deponeringsgasser"