Parkeringspladser er farligere, end du tror

Vejkøretøjer kan udlede en række skadelige gasser via udstødningsgasser, hvoraf de mest almindelige er kulilte (CO) og nitrogendioxid (NO2). Selv om disse gasser er et problem i udendørs miljøer, er der særlig grund til bekymring i mere lukkede rum som f.eks. underjordiske parkeringshuse og parkeringshuse med flere etager.

Hvorfor er parkeringspladser af særlig betydning?

De gasser, der udledes gennem udstødningsgasser, er absolut et problem, uanset hvor de udledes, og de bidrager til en lang række problemer, herunder luftforurening. Men på parkeringspladser forværres de farer, som disse gasser forårsager, på grund af det store antal køretøjer på et lille, begrænset område og manglen på naturlig ventilation, der sikrer, at disse gasser ikke når op på farlige niveauer.

Hvilke gasser findes der i parkeringsanlæg?

Køretøjer udleder en række forskellige udstødningsgasser herunder kuldioxid, kulmonoxid, nitrogendioxid og svovldioxid. Kulilte og nitrogendioxid er de mest almindelige og giver også anledning til særlig bekymring på grund af de potentielle negative virkninger for menneskers sundhed, som eksponering for disse gasser kan have.

Hvad er farerne ved gasser på parkeringspladser?

Ud af de to mest almindelige gasser i parkeringsanlæg er kulilte den største trussel mod menneskers sundhed. Det er en lugt-, farveløs og smagløs gas, som er næsten umulig at opdage uden en form for detektionsudstyr.

Kulilte er farligt, da det påvirker transporten af ilt rundt i kroppen negativt, hvilket kan forårsage en lang række sundhedsproblemer. Indånding af lave niveauer af CO kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine, forvirring og desorientering. Regelmæssig indånding af lave CO-niveauer kan forårsage mere permanente helbredsproblemer. Ved meget høje niveauer kan carbonmonoxid forårsage bevidstløshed og endog døden, og omkring 60 dødsfald kan tilskrives kulilteforgiftning i England og Wales hvert år.

Indånding af kvælstofdioxid har også negative sundhedsmæssige virkninger, herunder åndedræts- og luftvejsproblemer samt skader på lungevævet. Eksponering for høje koncentrationer kan forårsage betændelse i luftvejene, og langvarig eksponering kan føre til uoprettelige skader på åndedrætsorganerne.

Hvilke regler er der?

I 2015 blev en ny europæisk standard (EN 50545-1) indført, der specifikt vedrører detektion af giftige gasser som CO og NO2 i parkeringspladser og tunneller. EN 50545-1 specificerer krav til fjerngasdetektorer og kontrolpaneler til brug i parkeringshuse. Målet med standarden er at øge sikkerheden ved gasdetekteringssystemer i parkeringsanlæg og at forhindre brugen af utilstrækkelige systemer. Standarden angiver også de alarmniveauer, der skal anvendes til gasdetektering i parkeringsanlæg, som vist i nedenstående tabel.

  Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3
CO 30 ppm 60 ppm 150 ppm
NO2 3 ppm 6 ppm 15 ppm

 

Crowcon Park System

Crowcon har for nylig lanceret et nyt sortiment af faste detektorer og kontrolpaneler, der er designet specielt til gasdetektion i parkeringspladser.

SMART P-sættet af detektorer, der består af SMART P-1 og SMART P-2, kan detektere CO, NO2 og benzindampe, hvor SMART P-2 tilbyder samtidig detektering af både CO og NO2 i en enkelt detektor. MULTISCAN++PK-kontrolpanelet kan styre og overvåge op til 256 detektorer. Alle produkter i serien er designet til at opfylde kravene i den europæiske standard EN 50545-1.