Crowcon productadviezen

Crowcon onderhoudt voortdurend contact met zowel zijn gebruikers als zijn leveranciers om zijn producten en diensten te verbeteren. Tijdens deze interactie kan nuttige informatie en advies aan het licht komen en als gevolg daarvan brengt Crowcon af en toe productadviezen uit die betrekking kunnen hebben op specifieke producten of op bepaalde toepassingen.

Om te weten te komen of uw toestel getroffen is door een advies hieronder:

 

Xgard type 1 & 2 (zuurstof) (A141) - Dec 2022
Mogelijk te lage aflezing voor zuurstof
Meer lezen

Xgard Geconsolideerde handleiding Addendum

 

Gasmonitor Plus Systemen (A137) - Juli 2018
Opstarten van het systeem na stroomuitval
Meer lezen

 

Clip SGD Onjuiste H2S alarmniveaus (A136) - Juni 2018
Er is een batchprobleem vastgesteld waarbij een klein aantal H2S SGD-clips is geprogrammeerd met onjuiste standaardalarmniveaus.
Lees meer

 

Clip SGD Mogelijk vergrendeld scherm (A135) - mei 2018
Er is een potentieel probleem vastgesteld met de Clip SGD, waarbij de SGD de gebruiker voortdurend vraagt om een zelftest uit te voeren, d.w.z. als u op de knop drukt, wordt de 'StS'-melding niet gewist.
Meer lezen

 

Flamgard Plus TXgard Plus (A134) - maart 2018
Een klein aantal detectoren is niet geslaagd voor de inbedrijfstellingstest omdat het Alarm 2-relais niet wordt geactiveerd. Het probleem is getraceerd naar een defect onderdeel op de printplaat.
Meer lezen

 

Detective Net (A133) - Okt 2017
Er is een probleem vastgesteld met de draadloze module Detective NET waarbij het signaalvermogen wordt verminderd en dat invloed kan hebben op de draadloze communicatie tussen Detective+ instrumenten die worden ingezet in een draadloze netwerkconfiguratie.
Meer lezen

 

T4 10-weg lader (A132) - Juli 2017
We hebben onlangs een probleem vastgesteld met de T4 10-weg lader. Het is belangrijk dat T4's altijd worden opgeladen met de speciale T4 Crowcon-voeding. Het gebruik van een niet-aanbevolen oplaadvoeding kan het oplaadcircuit op je T4 beschadigen en het risico van oververhitting met zich meebrengen.
Meer lezen

 

Mogelijk productieprobleem (A131) - december 2016
We hebben een fabricagefout ontdekt bij een zeer klein aantal IRmax/ IREX gasdetectors die rond maart 2016 zijn gefabriceerd. Uit voorzorg vragen we alle klanten met producten die rond deze tijd zijn gefabriceerd om hun apparaten te controleren.
Meer lezen

 

Xgard IQ Mogelijke fout 'sensor ontbreekt' (A130) - okt 2016
Na onderzoek van een melding van een klant over een XgardIQ die met tussenpozen een waarschuwing 'Sensor ontbreekt' vertoonde (bij gebruik bij een zeer lage temperatuur), is er een verbetering aangebracht in het interne sensorcommunicatiecircuit.
Meer lezen

 

T4 Sensor voor brandbare gassen (A129) - Juli 2016
Wij hebben vernomen dat in een aantal gevallen de gevoeligheid van de sensor voor brandbare gassen die wordt gebruikt in T4 de specificatie van de fabrikant voor de sensor-drift overschrijdt.
Meer lezen

 

Gasmonitor, Vortex, Gasmaster Gasdetectiecontrolesystemen gefabriceerd voor september 2008 (A128) - mei 2016
Deze systemen kunnen een Fout aangeven in plaats van een Alarm wanneer het ingangssignaal van de detector snel boven het bereik van de sensor stijgt. In deze situatie worden de alarm-LED's en relais mogelijk niet geactiveerd. Alle systemen geven duidelijk een Fout aan en Vortex en Gasmaster systemen geven ook aan dat de sensor buiten het bereik is (d.w.z. blootgesteld aan een gasconcentratie die hoger is dan de sensor kan detecteren).
Meer lezen

 

Gas-Pro Onvolledig uitschakelen (A127) - okt 2015
In een zeer klein aantal gevallen hebben Gas-Pro instrumenten na gebruik niet correct afgesloten. Een gratis software-upgrade voor alle toestellen die voor 31 juli 2015 zijn gefabriceerd, lost mogelijke fouten op.
Meer lezen

 

Crowcon Clip enkelgas zuurstofmonitor (A125) - mrt 2013
Als gevolg van recente productdefecten is er een herziene versie van de software voor dit instrument beschikbaar, waardoor de integriteit van het product is verbeterd.
Lees meer

 

IRmax mededeling over spanningskwaliteit (A124) - augustus 2012
Als gevolg van een componentfout is een klein aantal IRmax detectors dat tussen 11 mei en 1 augustus 2012 is gefabriceerd, geschikt voor een maximale voedingsspanning van 25,5Vdc (IRmax zou normaal tot 30Vdc moeten werken).
Meer lezen

 

Gasman Oplaadbare batterij (A123) - jan 2012
We hebben onlangs een probleem vastgesteld met de batterij die wordt gebruikt in Gasman oplaadbare instrumenten. De batterij bevat extra elektronische beveiligingscircuits die niet vereist zijn in ons gecertificeerde ontwerp.
Meer lezen