Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Parkeerplaatsbewaking

Inleiding

De schadelijke verontreinigende stoffen die door voertuigen worden uitgestoten zijn divers. De specifieke toxische gassen die zorgen baren vanuit milieuoogpunt en vanwege hun effect op de volksgezondheid, met name in ondergrondse parkeergarages en parkeergarages met meerdere verdiepingen, zijn CO en NO2.
Ondergrondse parkeergarages en parkeergarages met meerdere verdiepingen hebben over het algemeen een gebrek aan natuurlijke ventilatie, wat betekent dat hogere niveaus van deze gassen geconcentreerd kunnen zijn in één ruimte en daardoor een schadelijker effect kunnen hebben op degenen die zich in deze omgevingen bevinden, omdat ze niet gemakkelijk verspreid kunnen worden.
In de Europese norm EN 50545-1 worden daarom eisen gespecificeerd voor het gebruik van op afstand bedienbare gassensoren (RGS) en besturingseenheden (CU) in parkeergarages.

De belangrijkste gassen die in parkeergarages worden aangetroffen zijn koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2). Deze gassen zijn bijzonder zorgwekkend vanwege hun eigenschappen. CO is gevaarlijk omdat het kleurloos en reukloos is, waardoor het moeilijk te herkennen is zonder de juiste bewakingsapparatuur. CO is schadelijk, zelfs bij lage blootstellingsniveaus, waardoor het een echte bron van zorg is, zelfs wanneer er slechts geringe concentraties in een ruimte aanwezig zijn. 

Stikstofdioxide is ook schadelijk bij lage blootstellingsniveaus, en zowel NO2 als CO kunnen een reeks negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Bij inname kan koolmonoxidevergiftiging hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, een zwak gevoel, desoriëntatie en verwarring, pijn op de borst en in de spieren, naast kortademigheid veroorzaken. Deze symptomen kunnen variëren en zullen verergeren wanneer u zich in een ruimte bevindt waar het giftige gas aanwezig is, en kunnen verbeteren wanneer u de ruimte verlaat. 

Stikstofdioxide heeft ook een schadelijk effect op mensen wanneer het wordt ingeademd, in het ergste geval kan het een vroegtijdige dood veroorzaken. Andere symptomen zijn cardiopulmonale effecten, verminderde groei van de longfunctie, ademhalingsproblemen, en verhoogde complicaties voor allergische reacties.

Met zulke ernstige effecten bij inname, is het ongelooflijk belangrijk dat er goed toezicht is in ruimten waar deze gassen aanwezig zijn, met inbegrip van parkeerplaatsen.

Ventilatie is ongelooflijk belangrijk, omdat het de sleutel is om ervoor te zorgen dat de gasniveaus op aanvaardbare niveaus worden gehouden en omdat het de manier is om de ophoping van giftige dampen te voorkomen. Met behulp van detectoren kan de ventilatie worden gekoppeld aan de gasniveaus, waardoor bijvoorbeeld de ventilatie kan worden verhoogd wanneer gassen (CO of/en NO2) een bepaald niveau bereiken, en worden verlaagd wanneer de gassen zich op een aanvaardbaar niveau bevinden. 

Dit soort gasdetectie en -ventilatie kan op zijn beurt leiden tot een grotere energie-efficiëntie voor de parkeerterreinen die er gebruik van maken, wat een positief domino-effect kan hebben op de bedrijfsresultaten. 

De Britse bouwvoorschriften van 2010 geven richtlijnen voor de vereiste ventilatie voor parkeergarages onder het maaiveld, afgesloten parkeergarages en parkeergarages met meerdere verdiepingen, en vormen een handig uitgangspunt bij de keuze van het type systeem dat in parkeergarages kan worden geïnstalleerd.

Volgens de bovengenoemde Europese norm (5045-1) moeten de CO-alarmniveaus en maximumdrempels worden ingesteld op 30 ppm als Alarm 1, 60 ppm als Alarm 2 en 150 ppm als Alarm 3. Volgens de normen moeten de NO2-drempels worden ingesteld op 3 ppm als Alarm 1, 6 ppm als Alarm 2 en 15 ppm als Alarm 3.

Elders in de bouwvoorschriften van het VK voor 2010 wordt gesuggereerd dat CO moet worden beperkt tot een gemiddelde concentratie van maximaal 30 delen per miljoen over een periode van acht uur. Met een piekconcentratie, zoals bij op- en afritten, van maximaal 90 delen per miljoen over een periode van 15 minuten.

Internationale voorschriften erkennen het gevaar van NO2 en CO in parkeerruimten, waarbij de Europese norm EN 5045-1 verwijst naar apparaten voor de detectie en/of meting van koolmonoxide (CO), stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). In deze norm worden de eisen voor de controle van een ventilatiesysteem binnen gevaarlijke ruimten gedetailleerd beschreven, evenals de noodzaak om een indicatie, alarm of een ander signaal te geven om te waarschuwen voor een toxisch gevaar. NO2 en CO vormen twee van de drie "doelgassen" waarnaar in deze Europese norm wordt verwezen.

De Europese norm 5045-1 schrijft voor dat in parkeergarages en tunnels gebruik moet worden gemaakt van op afstand geplaatste gassensoren (RGS) en geeft daarnaast aan welke eisen moeten worden gesteld aan de controle-eenheden (CU) die in parkeergarages moeten worden gebruikt. De norm verwijst ook naar bewaking in andere ruimten waar deze gassen een risico voor de menselijke gezondheid kunnen vormen, zoals laad- en losruimten voor vrachtwagens en ondergrondse busstations.

De Building Regulations 2010 van het Verenigd Koninkrijk zijn ook van belang voor de bewaking van giftige gassen in parkeergarages, omdat daarin richtsnoeren zijn opgenomen voor een adequate ventilatie van parkeergarages. Volgens de voorschriften moeten ondergrondse parkeergarages, gesloten parkeergarages en parkeergarages met meerdere verdiepingen een ontworpen ventilatiesnelheid hebben en moet de juiste apparatuur zijn geïnstalleerd om de koolmonoxideconcentratie te beperken tot een gemiddelde van maximaal 30 delen per miljoen over een periode van acht uur, en een piekconcentratie, zoals bij opritten en uitgangen, van maximaal 90 delen per miljoen over een periode van 15 minuten.

Producten

Vaste detectoren
SMART P

De SMART P detectoren zijn ontworpen om te voldoen aan de nieuwste Europese norm voor gasdetectie in parkeergarages, met de mogelijkheid om CO, NO2 en benzinedampen te detecteren. De P-2 is een detector met twee sensoren die CO kan meten samen met NO2 of benzinedampen en beide apparaten hebben standaard RS485-communicatie.

Meer te weten komen
SMART3 NC

De SMART3 NC is een puntgasdetector voor veilige zones met een aantal kenmerken voor een eenvoudige bediening en onderhoud, zoals een doorlopende zelfdiagnose van het systeem, naadloze installatie en onderhoud via een handbediend toetsenbord en opties voor relaisuitgang en Modbus-communicatie.

Meer te weten komen
Multiscan++PK

De Multiscan++PK is een bedieningspaneel voor gasdetectie, ontworpen voor gebruik in parkeergaragebewaking en maakt deel uit van onze parkeergaragelijn, samen met de SMART P-1 en SMART P-2 vaste detectoren.

Meer te weten komen

Inzichten van de industrie

Blog
Parkeergarages zijn gevaarlijker dan je denkt

KOMEND AAN

Lees meer
KOMEND AAN
KOMEND AAN