Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Bouw

Inleiding

Werknemers in de bouw lopen gevaar door een groot aantal gevaarlijke gassen, waaronder koolmonoxide (CO), chloordioxide (CLO2), methaan (CH4), zuurstof (O2), waterstofsulfide (H2S) en vluchtige organische stoffen (VOC's). 

Door het gebruik van specifieke apparatuur, vervoer en de uitvoering van sectorspecifieke activiteiten draagt de bouw in belangrijke mate bij tot de emissie van giftige gassen in de atmosfeer, hetgeen ook betekent dat het bouwpersoneel een groter risico loopt deze giftige verontreinigende stoffen binnen te krijgen. 

Het is van groot belang dat de werknemers in de bouwsector worden beschermd tegen de vele gevaren waarmee zij te maken kunnen krijgen. Met speciale aandacht voor de bescherming van teams tegen schade door, of het verbruik van, giftige, ontvlambare en giftige gassen, biedt Crowcon apparatuur van hoge kwaliteit om precies dat te doen. 

Toepassingen

Opslag van bouwmateriaal
Lassen
Sleuven graven
Landontginning
Sloop

Werknemers lopen een groter risico op gevaarlijke gassen en dampen wanneer zij in besloten ruimten werken. Wie deze ruimten betreedt, moet worden beschermd tegen de aanwezigheid van brandbare en/of giftige gassen zoals Vluchtige Organische Stoffen (ppm VOC), Koolmonoxide (ppm CO) en Stikstofdioxide (ppm NO2). Het uitvoeren van vrijheidsmetingen en veiligheidscontroles vóór het betreden van de ruimte zijn van het grootste belang om de veiligheid te garanderen voordat een werknemer de ruimte betreedt. Tijdens het verblijf in besloten ruimten moet voortdurend gasdetectieapparatuur worden gedragen in geval van veranderingen in de omgeving waardoor de ruimte niet langer veilig is om in te werken, bijvoorbeeld door een lek, en evacuatie nodig is.

Tijdens graafwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven en het aanbrengen van beschoeiingen, lopen bouwvakkers het risico schadelijke gassen in te ademen die worden gegenereerd door afbreekbare materialen die in bepaalde grondsoorten aanwezig zijn. Als ze onopgemerkt blijven, kunnen ze niet alleen risico's opleveren voor de bouwvakkers, maar ook via de ondergrond en scheuren in het voltooide gebouw migreren en schade toebrengen aan de bewoners. Ook in geulen kan het zuurstofgehalte verlaagd zijn en kunnen zich giftige gassen en chemicaliën bevinden. In deze gevallen moeten atmosferische testen worden uitgevoerd in uitgravingen van meer dan vier voet. Ook bestaat het risico dat bij het graven leidingen van nutsbedrijven worden geraakt, wat aardgaslekken kan veroorzaken en dodelijke slachtoffers onder de werknemers kan maken.

Veel van de materialen die in de bouw worden gebruikt, kunnen giftige verbindingen (VOC's) vrijgeven. Deze kunnen in verschillende toestanden (vast of vloeibaar) ontstaan en zijn afkomstig van materialen zoals lijm, natuur- en triplex, verf en scheidingswanden in de bouw. Verontreinigende stoffen zijn onder meer fenol, aceetaldehyde en formaldehyde. Bij inname kunnen werknemers last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, astma, kanker en zelfs de dood. VOC's zijn vooral gevaarlijk wanneer ze in besloten ruimten worden gebruikt, vanwege het risico op verstikking of explosie.

Tijdens het lassen en snijden worden gassen geproduceerd, waaronder kooldioxide afkomstig van de afbraak van vloeimiddelen, koolmonoxide afkomstig van de afbraak van kooldioxide als beschermgas bij booglassen, alsmede ozon, stikstofoxiden, waterstofchloride en fosgeen afkomstig van andere processen. Dampen ontstaan wanneer een metaal wordt verhit tot boven het kookpunt en de dampen vervolgens condenseren tot fijne deeltjes, vaste deeltjes genaamd. Deze dampen vormen duidelijk een gevaar voor degenen die in de sector werken en illustreren het belang van betrouwbare gasdetectieapparatuur om de blootstelling te beperken. 

Producten voor de bouwsector

Draagbare Monitoren
Detective+

Multigasmonitor voor tijdelijke ruimtes

Meer te weten komen
T4

Draagbare 4-in-1 gasdetector met nieuwe sensortechnologieën

Meer te weten komen
Gas-Pro

Een multigasdetector met ondersteuning voor 5 gassen, een speciale controlestand vóór het binnentreden en een optionele pompfunctie

Meer te weten komen
T4x

Zone 0 goedgekeurde persoonlijke beschermingsoplossing voor het detecteren van de vier meest voorkomende gasgevaren. Exclusief met duurzame O2 en MPS sensortechnologieën.

Meer te weten komen
Gasman

Een compacte en volledig robuuste enkelvoudige gasdetector voor de zwaarste industriële omgevingen

Meer te weten komen
Vaste monitoren
Xgard

Vaste multi-gasdetector

Meer te weten komen
Xgard Bright

Adresseerbare vaste hoofddetector met OLED-display

Meer te weten komen
Bedieningspanelen
Gasmaster

Compact, veelzijdig en krachtig bedieningspaneel voor gasdetectie

Meer te weten komen
Gasmonitor

Een flexibele 19″ rack-gebaseerde microprocessorgestuurde eenheid die tot 16 gasdetectiemonitoren of 32 brandzones per rack kan bewaken

Meer te weten komen
Vortex

Ons meest flexibele gasregelaarpakket

Meer te weten komen
Adresseerbare regelaars

Lokale, niet-intrusieve bediening en weergave met gelijktijdige weergave van live-uitlezing en alarmfuncties via LCD-kleurendisplay

Meer te weten komen

Gezondheids- en veiligheidsnormen

Organisaties die werkzaam zijn in de bouwsector kunnen hun geloofwaardigheid en veiligheid op operationeel vlak bewijzen door een ISO-certificering te behalen. ISO-certificering (International Organisation for Standardisation) is opgesplitst in verschillende certificaten, die allemaal verschillende elementen van veiligheid, efficiëntie en kwaliteit binnen een organisatie erkennen. De normen bestrijken de beste praktijken op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, transport, milieubeheer en familie.

Hoewel ISO-normen niet wettelijk verplicht zijn, wordt algemeen erkend dat zij van de bouwsector een veiliger sector maken door voor bijna alle processen wereldwijde ontwerp- en fabricageformules vast te stellen. Zij geven specificaties voor beste praktijken en veiligheidseisen binnen de bouwsector vanaf de basis.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er andere erkende veiligheidscertificaten, zoals de NEBOSH-, IOSH- en CIOB-cursussen, die allemaal een gevarieerde gezondheids- en veiligheidstraining bieden voor mensen in de sector om hun kennis over veilig werken in hun vakgebied te vergroten. 

Inzichten van de industrie

ARTIKEL
Waarom overwegen over te schakelen op een adresseerbaar vast gasdetectiesysteem?

Conventionele analoge 'punt-tot-punt'-systemen bestaan al vele jaren en zijn voor veel gasdetectiebedrijven nog steeds hun eerste keuze.

Meer te weten komen
BLOG
Bouw en belangrijkste uitdagingen op het gebied van gas

Werknemers in de bouw lopen gevaar door een groot aantal gevaarlijke gassen, waaronder koolmonoxide (CO), chloordioxide (CLO2), methaan (CH4), zuurstof (O2), waterstofsulfide (H2S) en vluchtige organische stoffen (VOC's).

Lees meer
WIT PAPIER
Het belang van gasdetectie in de bouwsector

Mensen die in de bouw werken, staan bloot aan het risico van schade door gevaarlijke gassen. Ontdek de belangrijkste bronnen en toepassingen van gevaarlijke gassen en de risico's die zij opleveren.

Download