Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Mijnbouw

Inleiding

Het waarborgen van de veiligheid tegen gevaarlijke gassen en materialen is ongelooflijk belangrijk in de zware omstandigheden van de mijnbouw. Met potentiële gevaren van koolmonoxide (CO), methaan (CH4) en zuurstofgebrek/-verrijking zijn mijnbouwtoepassingen vol gevaren en het is ongelooflijk belangrijk dat degenen die er werken voldoende zijn toegerust om veilig te kunnen werken.

De gezondheids- en veiligheidsprocessen in de mijnen, met name op het gebied van gasdetectie, hebben zich in de afgelopen eeuw drastisch ontwikkeld, van het ruwe gebruik van methaanlontproeven, zingende kanaries en vlambeveiliging tot het gebruik van de moderne gasdetectietechnologieën en -processen zoals wij die kennen. 

Mijnbouwtoepassingen zijn wijdverspreid en daarom is passend onderzoek vereist om ervoor te zorgen dat het juiste type detectieapparatuur wordt gebruikt, vast of draagbaar, alvorens deze ruimten te betreden. Het juiste gebruik van de apparatuur zal ervoor zorgen dat de gasniveaus nauwkeurig worden gecontroleerd en dat werknemers zo snel mogelijk worden gewaarschuwd voor gevaarlijke concentraties in de atmosfeer. 

Toepassingen

Goudmijnbouw
Kamer en pilaar mijnbouw
Afsnijden en opvullen van mijnen
Sub-Level Open Stopping
Sub Level Speleologie
Krimp Stoppen
Lange Muur Mijnbouw
Blok Speleologie

Gasgevaren in de mijnbouw

Gevaren

Beschrijving

Methaan

Methaan vormt een zeer reëel risico in mijnbouwtoepassingen, aangezien het rechtstreeks vrijkomt bij de winning van steenkool. Het gas dat tijdens het fysieke proces uit de steenkool wordt verwijderd, komt vrij in de kolenlaag en wordt vervolgens verspreid in de luchttoevoer van de mijn, wat betekent dat het kan worden ingeslikt door de werknemers in de mijn en een gezondheids- en veiligheidsrisico kan veroorzaken.

Koolmonoxide

CO is een risico in mijnen tijdens het oxidatieproces van steenkool, maar ook bij de oxidatie van hout in mijnschachten en gasvormig methaan in de mijnatmosfeer. Bij inslikken kunnen werknemers last krijgen van de symptomen van CO-vergiftiging, zoals duizeligheid, zwakte, maagklachten, overgeven, hoofdpijn, pijn op de borst en verwardheid. In hoge concentraties kan koolmonoxide het bewustzijn doen verliezen of, erger nog, dodelijke slachtoffers maken. 

Producten voor de mijnbouw

Draagbare Monitoren
T4x

Zone 0 goedgekeurde persoonlijke beschermingsoplossing voor het detecteren van de vier meest voorkomende gasgevaren. Exclusief met duurzame O2 en MPS sensortechnologieën.

Meer te weten komen
Gas-Pro

Een multi-gasdetector met ondersteuning voor 5 gassen, een speciale controle vóór binnenkomst en een optionele pompfunctie.

Meer te weten komen
Gasman

Een compacte en volledig robuuste enkelvoudige gasdetector voor de zwaarste industriële omgevingen.

Meer te weten komen
Clip SGD

Industriële enkelvoudige gasdetector ontworpen voor gebruik in gevaarlijke gebieden.

Meer te weten komen
Detective+

Multi-gas monitor voor tijdelijke ruimtes.

Meer te weten komen
T4

Draagbare 4-in-1 gasdetector met nieuwe sensortechnologie-opties.

Meer te weten komen
Vaste monitoren
SMART 3G-Grl

SIL-2 detector voor mijnen, tunnels en ATEX Groep-I gebieden.

Meer te weten komen

Normen en certificeringen van de mijnbouwindustrie

De Mines Regulations 2014 hebben in april 2015 alle eerdere mijnbouwgerelateerde gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in het Verenigd Koninkrijk vervangen. De bijgewerkte voorschriften zijn meer gebaseerd op het belang van risicobeoordelingen ter plaatse, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de mijnexploitant in plaats van bij de manager. 

Exploitanten moeten ervoor zorgen dat alle veiligheidsrisico's in hun mijn in kaart zijn gebracht en dat er een systeem is om degenen die er werken te beschermen. 

De mijnbouwverordening schrijft ook voor dat er in elke mijn een arbeidsinspecteur aanwezig moet zijn om contact te onderhouden met de werknemers en na te gaan of zij tevreden zijn over de ten uitvoer gelegde maatregelen. Deze bijgewerkte normen verschillen nu wat de eisen inzake luchtkwaliteit betreft. 

De voorschriften zijn gebaseerd op een overvloed aan andere wetgeving, waaronder de controle op stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH), en geven aan hoe mijnexploitanten specifieke maatregelen moeten nemen om de ventilatiesystemen in de ondergrondse ruimten van hun installaties voortdurend te beschermen.

In Australië omvat de wetgeving betreffende de exploitatie en de gezondheid en veiligheid van mijnbouwprocessen de Mining Act 1978. De geografische gebieden waarop deze wet betrekking heeft, zijn te vinden op overheidswebsites. Om een wetgevingskader te scheppen dat in heel Australië van toepassing is en betrekking heeft op een gemeenschappelijke regeling inzake mineralen die voor de hele territoriale zee geldt, heeft het land op 1 januari 2011 de Offshore Minerals Act 2003 in het leven geroepen.

Nadere bijzonderheden over de Australische mijnbouwactiviteiten en gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen zijn opgenomen in de Mijnbouwwet 1978en de Mijnbouwvoorschriften 1981 en de Offshore Minerals Act 2003.

Inzichten van de industrie

CASUS STUDIE
Binnenkort.

We werken hard aan extra inhoud voor jullie. Hou je ogen open...

Binnenkort.
WIT PAPIER
Gasbewaking in mijnen

Het waarborgen van de veiligheid tegen gevaarlijke gassen en materialen is nog nooit zo belangrijk geweest als in de zware omstandigheden van de mijnbouw. Met potentiële gevaren van koolmonoxide (CO), methaan (CH4) en zuurstofgebrek/-verrijking zijn mijnbouwtoepassingen vol gevaren.

Download
BLOG
Goudmijnen: Welke gasdetectie heb ik nodig?

Op het gebied van gasdetectie hebben de gezondheids- en veiligheidsprocessen in de mijnen zich in de afgelopen eeuw sterk ontwikkeld, van het ruwe gebruik van methaanlontproeven tot het gebruik van de moderne gasdetectietechnologieën en -processen zoals wij die nu kennen.

Lees meer