Privacy- en cookiebeleid

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers; in dit beleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonlijke informatie zullen behandelen.

Onze website maakt gebruik van cookies, door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Dit beleid is van kracht vanaf 1 mei 2018.

1. Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:
a) Informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's, websitenavigatie)
b) Informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren (waaronder naam, functietitel, bedrijfsnaam, contactgegevens waaronder e-mailadres, demografische informatie zoals postcode en andere informatie die relevant is voor aanbiedingen etc)
c) Informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven
d) Alle andere informatie die u verkiest naar ons te sturen

2. Cookies

Zoals vereist door de Britse interpretatie van de EU-wetgeving inzake cookies, hebben wij de cookies herzien en geven wij advies zodat u het gebruik van cookies kunt beheren.
Een cookie bestaat uit informatie die door de webserver naar een webbrowser wordt gestuurd, en door de browser wordt opgeslagen. De informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Dit stelt de webserver in staat om de webbrowser te identificeren en te volgen.
Wij kunnen op de website "sessiecookies" gebruiken. Wij gebruiken de sessiecookies om: u te volgen terwijl u door de website navigeert; Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser afsluit.
Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website op te stellen. Google slaat deze informatie op. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html
Met de meeste browsers kunt u alle cookies weigeren, terwijl u met sommige browsers alleen cookies van derden kunt weigeren. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Privacy", en vervolgens "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifknop. Het blokkeren van alle cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze.

3. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via deze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid of in relevante delen van de website worden vermeld.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:
a) De website te beheren
b) Uw gebruik van de diensten beschikbaar op de website mogelijk te maken
c) u e-mailberichten te sturen die u specifiek hebt aangevraagd
d) U onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie te sturen, met betrekking tot ons bedrijf of het bedrijf van zorgvuldig geselecteerde derden, waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, per post, e-mail of vergelijkbare technologie; dit gebeurt alleen wanneer u hier specifiek mee hebt ingestemd (u kunt ons op elk moment laten weten dat u niet langer marketingcommunicatie wenst)
e) vragen en klachten behandelen die door of over u worden ingediend met betrekking tot de website;
En
Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons verleent.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken met het oog op direct marketing.

4. Bekendmakingen

Wij kunnen informatie over u bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.
Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken
a) Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn
b) In verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures
c) Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico)
d) aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij (overwegen te) verkopen; en
e) Aan iedere persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van de persoonlijke informatie, wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen
Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

5. Internationale doorgifte van gegevens

Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij actief zijn of handel drijven om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
Informatie die u verstrekt kan worden overgedragen naar landen over de hele wereld (waaronder de Verenigde Staten, Japan, India, Singapore, China en vele andere gebieden
over de hele wereld waar wij een agent of distributeur hebben) die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die gelden in de Europese Economische Ruimte.
Bovendien zal persoonlijke informatie die u verstrekt voor publicatie op de website, zoals casestudy's en getuigenissen, op het internet worden gepubliceerd en kan deze, via het internet, over de hele wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

6. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
Wij zullen alle door u verstrekte persoonlijke informatie opslaan op onze beveiligde (door een wachtwoord en firewall beschermde) servers.
Uiteraard is datatransmissie via het internet inherent onveilig en kunnen wij de veiligheid van via het internet verzonden gegevens niet garanderen.
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en gebruikersgegevens. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op de website).

7. Beleidswijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

8. Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

9. Cookies van derden

Dit zijn cookies die op uw computer worden geplaatst door externe websites waarvan de diensten op deze site worden gebruikt. Cookies van dit type zijn de deelknoppen op de site waarmee bezoekers inhoud kunnen delen op sociale netwerken. Cookies worden momenteel ingesteld door Twitter, maar kunnen ook worden gebruikt door andere social media-koppelingen. Om deze knoppen te implementeren, en ze te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn er scripts van de domeinen buiten onze website. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over wat u overal op het internet doet, ook op deze website.

10. Beheer van uw persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken.
Wanneer u het contactformulier op de website invult, dient u uw toestemming te bevestigen waarmee u aangeeft dat u deel wilt nemen aan onze mailinglijsten, zodat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.
U kunt op elk moment uw mening over het ontvangen van marketingcommunicatie wijzigen door ons te schrijven op het onderstaande adres of door een e-mail te sturen naar gdpr@crowcon.com
Wij verkopen, verspreiden of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen.
U kunt de details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder GDPR, door een e-mail te sturen naar gdpr@crowcon.com of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

11. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke informatie, kunt u ons schrijven per e-mail aan gdpr@crowcon.com of per post aan Crowcon Detection Instruments Ltd, 172 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4SD.
Geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk: Bedrijfsnummer 00978878, BTW-nummer GB194270159.