Persoonlijke gasdetectie in krachtcentrales

Elektriciteitscentrales genereren veel gasgevaren, dus gasmonitoring volgens een norm die voldoet aan de voorschriften is van cruciaal belang. Lees hoe Crowcon Connect deze lasten wegneemt door gasdetectiegegevens veilig te uploaden en op te slaan in de cloud.

De noodzaak - Vereisten

Afhankelijk van de precieze aard van hun werkzaamheden kunnen krachtcentrales ammoniak, koolmonoxide, stikstofdioxide, kooldioxide, methaan, waterstof, zwaveldioxide en een reeks brandbare/explosieve en giftige gassen produceren. Er kunnen ook risico's zijn in verband met hyperoxie/hypoxie.

De bewijslast inzake naleving

Omdat de risico's zo groot zijn, moeten elektriciteitscentrales voldoen aan de voorschriften inzake gasdetectie en naleving - dit is het geval in de meeste regio's over de hele wereld. Daar is uiteraard een goede reden voor, want het gebruik van een gasdetector die niet aan de voorschriften voldoet, kan rampzalige gevolgen hebben. Maar naleving van de regelgeving brengt veel extra werk met zich mee voor exploitanten en managers zowel, en en kan duur zijn in termen van productiviteit en overwerkkosten. Veel elektriciteitscentrales hebben bijvoorbeeld meer dan 30 persoonlijke gas detectoren, en moeten regelmatig audits uitvoeren om aan te tonen dat al deze detectoren worden gebruikt, onderhouden en beheerd volgens de ter plaatse geldende voorschriften. Heel vaak komt de last van dit werk terecht op de schouders van exploitanten die al veel andere taken en verantwoordelijkheden hebben.

Naleving van de regelgeving in elektriciteitscentrales leidt ook tot veel papierwerk en het bijhouden van registers. Veel elektriciteitscentrales houden papieren dossiers bij die moeten worden gearchiveerd (erg vervelend) en onderhoudsschema's worden handmatig opgesteld, op spreadsheets. Dit gaat gepaard met urenlange gegevensinvoer en kost veel middelen. Kortom, naleving van de regelgeving - hoewel absoluut cruciaal - is vaak tijdrovend en stresserend en neemt vakmensen weg van hun specialistische werk. Dit vermindert de productiviteit. Elektriciteitscentrales hebben een manier nodig om de naleving van de regelgeving te documenteren en tegelijkertijd de tijd en productiviteitskosten die hiermee gepaard gaan te verlagen.

Een flexibele, cloud-gebaseerde oplossing

Crowcon Connect is software die de werklast voor energiecentrales vermindert. Het is een flexibele, cloud-gebaseerde oplossing die automatisch de gegevens creëert en opslaat die nodig zijn voor naleving, en die vervolgens overal toegankelijk zijn. Het maakt het voor energiecentrales gemakkelijk om hun gasdetectiegegevens te registreren en te analyseren; zij kunnen dan handelen op basis van de inzichten die Crowcon Connect biedt om de productie te optimaliseren en kosten te besparen.

Gebruikers kunnen automatisch aan hun gasmonitoren worden gekoppeld via een bestaande RFID-tag, zoals hun personeelsbadge, zonder extra hardware of papierwerk. Hun gegevens (bijv. blootstellingswaarschuwingen, TWA en eventuele problemen) worden rechtstreeks naar de cloud geüpload - zonder papieren dossiers of handmatige gegevensinvoer.

En omdat Crowcon Connect rechtstreeks gegevens verzamelt van de apparatuurvloot, houdt het nauwkeurige gegevens bij die voldoen aan de meest veeleisende audits, en biedt het gegevensanalyses die kunnen worden gebruikt om de activiteiten efficiënter te maken - dit alles zonder downtime of afleiding van personeel, en toegankelijk vanaf elke locatie.

Crowcon Connect helpt elektriciteitscentrales ook bij het plannen van de ijking en het onderhoud van hun gas detectoren, en zorgt voor de bijbehorende administratie. De kalibratiedatum voor elk apparaat wordt duidelijk weergegeven in het dashboard; exploitanten kunnen deze informatie gebruiken om onderhoudsschema's te plannen met zo min mogelijk uitvaltijd, en ervoor zorgen dat er voldoende detectoren beschikbaar zijn voor gebruik bij de start van elke dienst.

Lees de hele casestudy