Wat is biogas?

Biogas, beter bekend als biomethaan, is een hernieuwbare brandstof die ontstaat door de afbraak van organisch materiaal (zoals dierlijke mest, huisvuil/afval, plantaardig materiaal, voedselafval of rioolwater) door bacteriën in een zuurstofvrije omgeving via een proces dat anaërobe vergisting wordt genoemd. Biogassystemen gebruiken anaerobe vergisting om deze organische materialen opnieuw te gebruiken en om te zetten in biogas, dat bestaat uit zowel energie (gas) als waardevolle bodemproducten (vloeistoffen en vaste stoffen). Het kan voor veel verschillende functies worden gebruikt, onder meer als brandstof voor voertuigen en voor verwarming en elektriciteitsopwekking.

In welke industrieën wordt biogas gebruikt?

Biogas kan worden geproduceerd door verbranding om uitsluitend warmte te produceren. Bij verbranding levert één kubieke meter biogas ongeveer 2,0/2,5 kWh thermische energie op, die de nabijgelegen gebouwen van de opgewekte warmte voorziet. De ongebruikte warmte wordt afgevoerd, en tenzij deze wordt opgewarmd en via een lokaal leidingnet in warm water wordt omgezet in de nabijgelegen huizen, wordt deze verspild. Dit concept van het verwarmen van water en het overbrengen ervan naar woningen als onderdeel van centrale verwarming is populair in sommige Scandinavische landen.

Biogas komt in aanmerking voor steun in het kader van de verplichting tot het gebruik van hernieuwbare transportbrandstoffen omdat de verbranding van biomethaan uit voertuigen milieuvriendelijker is dan de verbranding van transportbrandstoffen zoals moderne benzine en diesel, en zo bijdraagt tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden van hernieuwbare transportbrandstoffen in voertuigen die uit biogas worden gemaakt, zijn gecomprimeerd aardgas (CNG) of vloeibaar aardgas (LNG).

Elektriciteit kan worden opgewekt uit de verbranding van biogas. Elektriciteit is gemakkelijker te transporteren en te meten dan warmte- en gasvoorziening, maar vereist de juiste infrastructuur om op het net te worden aangesloten, wat duur en complex is. Hoewel het opwekken van groene elektriciteit de opwekkers (huishoudens en gemeenschappen) ten goede kan komen door gebruik te maken van de Feed-in Tariffs (FiT's) of, voor grotere spelers, door maximaal gebruik te maken van de Renewable Obligation Certificates (ROC's) voor productie op industriële schaal, wat leidt tot een verlaging van de kosten en bovendien beter is voor het milieu.

Andere sectoren zijn horeca, industrie, klein- en groothandel.

Welke gassen bevat biogas? 

Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en kooldioxide. De meest gebruikelijke verhouding is 60% CH4 (methaan) en 40% CO2 (kooldioxide). De respectieve hoeveelheden hiervan variëren echter naar gelang van het soort afval dat bij de productie van het resulterende biogas betrokken is; de meest gebruikelijke verhouding zal dan ook 45 tot 75% methaan en 55 tot 25% kooldioxide zijn. Biogas bevat ook kleine hoeveelheden waterstofsulfide, siloxanen en wat vocht.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Er zijn verschillende redenen waarom biogastechnologie nuttig is als alternatieve vorm van technologie: In de eerste plaats is de gebruikte grondstof zeer goedkoop, en voor landbouwers is het praktisch gratis; het biogas kan worden gebruikt voor een reeks huishoudelijke en agrarische toepassingen. Bij de verbranding van biogas komen geen schadelijke gassen vrij; het is dus schoon voor het milieu. Een van de handigste voordelen van biogas is dat de technologie die nodig is voor de productie ervan relatief eenvoudig is en op grote of kleine schaal kan worden gereproduceerd zonder dat een grote initiële kapitaalinvestering nodig is. Aangezien dit type energie een hernieuwbare, schone energiebron is die berust op een koolstofneutraal proces, komen er bij het gebruik van biogas geen nieuwe hoeveelheden koolstof in de atmosfeer terecht. Biogas helpt ook om voedselafval van de stortplaats te houden, wat een positieve invloed heeft op het milieu en de economie. Biogas helpt ook de bodem- en waterverontreiniging door dierlijk en menselijk afval te verminderen, waardoor vele gemeenschappen wereldwijd een gezonde en veilige omgeving kunnen behouden. Aangezien methaan bijdraagt tot de klimaatverandering, draagt biogas bij tot de vermindering van de methaanuitstoot in de atmosfeer en helpt het zo de impact op de klimaatverandering tegen te gaan.

Biogas als energiebron heeft echter ook nadelen. Zo is de productie van biogas afhankelijk van een biologisch proces dat niet volledig kan worden gecontroleerd. Bovendien werkt biogas beter in warmere klimaten, wat betekent dat biogas niet overal ter wereld even toegankelijk is.

Is biogas goed of slecht?

Biogas is een uitstekende bron van schone energie, omdat het een geringere impact op het milieu heeft dan fossiele brandstoffen. Hoewel biogas geen nulimpact heeft op de ecosystemen, is het wel koolstofneutraal. Dit komt doordat biogas wordt geproduceerd uit plantaardig materiaal, waarvan eerder koolstof is vastgelegd uit kooldioxide in de atmosfeer. Er wordt een evenwicht gehandhaafd tussen de koolstof die wordt uitgestoten als gevolg van de productie van biogas en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd.