De wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk bestaat 40 jaar

Door Louise Early, Strategisch Industrie Manager

De Health & Safety at Work Act, die miljoenen Britse werknemers beschermt en het aantal gevallen van overlijden, ernstig letsel en slechte gezondheid op het werk terugdringt, is de belangrijkste wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in Groot-Brittannië.

Lees verder "De Arbowet viert 40 sterke jaren"