Monitoring en analyse van stortplaatsgassen

Nu recycling steeds gebruikelijker wordt, neemt het gebruik van stortplaatsen af, maar het is nog steeds een belangrijke manier om afval te verwijderen. Uit cijfers van Defra (Ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken) voor Engeland voor 2012-2013 blijkt bijvoorbeeld dat 8,51 miljoen ton, of 33,9%, van het door lokale autoriteiten ingezamelde afval naar stortplaatsen ging.

Lees verder "Monitoring en analyse van stortplaatsgassen"