Wat veroorzaakt koolwaterstofbranden?  

Koolwaterstofbranden ontstaan door de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen in zuurstof of lucht. De meeste brandstoffen bevatten aanzienlijke hoeveelheden koolstof, waaronder papier, benzine en methaan - als voorbeelden van vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen - vandaar koolwaterstofbranden.

Om explosiegevaar te veroorzaken moet de lucht ten minste 4,4% methaan of 1,7% propaan bevatten, maar voor oplosmiddelen kan slechts 0,8 tot 1,0% van de verplaatste lucht voldoende zijn om een brandstof-luchtmengsel te creëren dat bij contact met een vonk hevig zal exploderen.

Gevaren in verband met koolwaterstofbranden

Koolwaterstofbranden worden als zeer gevaarlijk beschouwd in vergelijking met branden die zijn ontstaan door eenvoudige brandbare stoffen, omdat deze branden het vermogen hebben om op grotere schaal te branden en ook een explosie kunnen veroorzaken als de vrijgekomen vloeistoffen niet onder controle of onder controle kunnen worden gehouden. Daarom vormen deze branden een gevaarlijke bedreiging voor iedereen die in een gebied met een hoog risico werkt, de gevaren omvatten energiegerelateerde gevaren zoals verbranding, verbranding van omringende voorwerpen. Dit gevaar is te wijten aan het vermogen dat de branden snel kunnen groeien, en dat de hitte kan worden geleid, omgezet en uitgestraald naar nieuwe bronnen van brandstof waardoor secundaire branden kunnen ontstaan.

Giftig gevaren kunnen aanwezig zijn in verbrandingsproductenbijvoorbeeld bijvoorbeeld, koolmonoxide (CO), waterstofcyanide (HCN), zoutzuur (HCL), stikstof dioxide (NO2) en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) verbindingen zijn gevaarlijk voor degenen die in deze omgevingen werken. CO gebruikt de zuurstof die wordt gebruikt om te transporteren de rode bloedcellen door het lichaamHet lichaam wordt daardoor belemmerd in het zuurstoftransport van onze longen naar de cellen die het nodig hebben. HCN maakt dit probleem nog groter door het enzym te remmen dat de rode bloedcellen opdraagt de zuurstof die ze hebben, daar los te laten waar het nodig is - wat het vermogen van het lichaam om de zuurstof naar de cellen te brengen die het nodig hebben, nog meer belemmert. HCL is een algemeeneen zure verbinding die ontstaat door oververhittinged kabels. Dit is schadelijk voor het lichaam indien ingenomen omdat het de de bekleding van de mond, neus, keel, luchtwegen, ogen en longen. NO2 wordt ontstaan bij verbranding bij hoge temperatuur en dat kan schade veroorzaken aan de menselijke luchtwegen en iemands kwetsbaarheid verhogen voor en in sommige gevallen leiden tot tot astma-aanvallen. PAK's beïnvloeden het lichaam over een langere periode van tijdmet dien gevallen leiden tot kanker en andere ziekten.

We kunnen de relevante gezondheidsniveaus opzoeken die zijn aanvaard als veiligheidsgrenzen op de werkplek voor gezonde werknemers in Europa en de toegestane blootstellingsgrenzen voor de Verenigde Staten. Dit geeft ons een 15 minuten tijd gewogen gemiddelde concentratie en een 8-uur tijdgewogen gemiddelde concentratie.

Voor de gassen zijn dit:

Gas STEL (15 minuten TWA) LTEL (8 uur TWA) LTEL (8 uur TWA)
CO 100ppm 20ppm 50ppm
NO2 1ppm 0,5ppm 5 Plafondlimiet
HCL 1ppm 5ppm 5 Plafondlimiet
HCN 0,9ppm 4,5ppm 10ppm

De verschillende concentraties staan voor de verschillende gasrisico's, waarbij lagere getallen nodig zijn voor gevaarlijker situaties. Gelukkig heeft de EU dit allemaal voor ons uitgewerkt en omgezet in haar EH40-norm.

Manieren om onszelf te beschermen

We kunnen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we niet lijden aan blootstelling aan branden of hun ongewenste verbrandingsproducten. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk alle brandveiligheidsmaatregelen naleven, zoals de wet voorschrijft. Ten tweede kunnen we pro-actief te werk gaan en potentiële brandstofbronnen niet laten ophopen. Ten slotte kunnen we de aanwezigheid van verbrandingsproducten detecteren en waarschuwen met de juiste gasdetectieapparatuur.

Crowcon productoplossingen

Crowcon levert een reeks apparaten waarmee brandstoffen en de hierboven beschreven verbrandingsproducten kunnen worden gedetecteerd. Onze PID producten detecteren vaste en vloeibare brandstoffen zodra zij in de lucht aanwezig zijn, hetzij als koolwaterstoffen op stofdeeltjes of als dampen van oplosmiddelen. Deze apparatuur omvat onze Gas-Pro draagbaar. De gassen kunnen worden gedetecteerd door onze Gasman enkel gas, T3 multigas en Gas-Pro draagbare producten met multi-gaspomp, en onze Xgard, Xgard Bright en Xgard IQ vaste producten - die elk in staat zijn alle genoemde gassen te detecteren.