Parkeergarages zijn gevaarlijker dan je denkt

Wegvoertuigen kunnen via hun uitlaatgassen een aantal schadelijke gassen uitstoten; de meest voorkomende zijn koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2). Hoewel deze gassen een probleem vormen in de open lucht, is er vooral reden tot bezorgdheid in meer besloten ruimten zoals ondergrondse parkeergarages en parkeerterreinen met meerdere verdiepingen.

Waarom zijn parkeerplaatsen een specifiek punt van zorg?

De door uitlaatgassen uitgestoten gassen zijn absoluut een probleem, ongeacht waar ze worden uitgestoten, en dragen bij tot een groot aantal problemen, waaronder luchtverontreiniging. In parkeergarages worden de gevaren van deze gassen echter nog groter door het grote aantal voertuigen in een kleine, beperkte ruimte en het gebrek aan natuurlijke ventilatie die ervoor zorgt dat deze gassen geen gevaarlijke niveaus bereiken.

Welke gassen zijn aanwezig in parkeergarages?

Voertuigen stoten een verscheidenheid aan uitlaatgassen waaronder kooldioxide, koolmonoxide, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Koolstofmonoxide en stikstofdioxide komen het meest voor en zijn ook bijzonder zorgwekkend vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid die blootstelling aan deze gassen kan hebben.

Wat zijn de gevaren van gassen in parkeergarages?

Van de twee meest voorkomende gassen in parkeergarages vormt koolmonoxide de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Het is een reukloos, kleurloos en smaakloos gas, waardoor het zonder enige vorm van detectieapparatuur vrijwel onmogelijk te detecteren is.

Koolmonoxide is gevaarlijk omdat het een negatieve invloed heeft op het zuurstoftransport in het lichaam, wat allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het inademen van lage CO-niveaus kan misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, verwarring en desoriëntatie veroorzaken. Het regelmatig inademen van lage CO-niveaus kan meer permanente gezondheidsproblemen veroorzaken. In zeer hoge concentraties kan koolmonoxide bewustzijnsverlies en zelfs de dood veroorzaken. Ongeveer 60 sterfgevallen worden toegeschreven aan koolmonoxidevergiftiging in Engeland en Wales.

Het inademen van stikstofdioxide heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid, waaronder ademhalingsproblemen en schade aan het longweefsel. Blootstelling aan hoge concentraties kan ontsteking van de luchtwegen veroorzaken en langdurige blootstelling kan leiden tot onomkeerbare schade aan het ademhalingssysteem.

Welke voorschriften zijn er?

In 2015 is een nieuwe Europese norm (EN 50545-1) ingevoerd, die specifiek betrekking heeft op de detectie van toxische gassen zoals CO en NO2 in parkeergarages en tunnels. EN 50545-1 specificeert eisen voor gasdetectoren op afstand en bedieningspanelen voor gebruik in parkeergarages. Het doel van de norm is de veiligheid van gasdetectiesystemen in parkeergarages te vergroten en het gebruik van inadequate systemen te voorkomen. De norm bepaalt ook de alarmniveaus die moeten worden gebruikt voor gasdetectie in parkeergarages, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

  Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3
CO 30 ppm 60 ppm 150 ppm
NO2 3 ppm 6 ppm 15 ppm

 

Crowcon Park System

Crowcon heeft onlangs een nieuwe reeks vaste detectoren en bedieningspanelen gelanceerd die speciaal zijn ontworpen voor gasdetectie in parkeergarages.

De SMART P set detectoren, bestaande uit de SMART P-1 en SMART P-2, kan CO, NO2 en benzinedampen detecteren, waarbij de SMART P-2 gelijktijdige detectie van zowel CO als NO2 in één enkele detector biedt. Het MULTISCAN++PK bedieningspaneel kan tot 256 detectoren beheren en controleren. Elk product in de reeks is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 50545-1.