Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Witboeken

Aanbevolen

Alle witboeken

Zorgen voor naleving van UK Conformity Assessed (UKCA) gascertificeringen

Hoewel de UKCA (UK Conformity Assessed) productmarkering oorspronkelijk op 1 januari 2021 van kracht werd en de certificering van goederen in Engeland, Wales en Schotland regelt, kunnen bedrijven de CE-markering blijven gebruiken tot 31 december 2024 voordat de richtlijnen wettelijk verplicht worden. Onze whitepaper is bedoeld om een duidelijk overzicht te geven van de UKCA-certificering en advies te geven om ervoor te zorgen dat bedrijven op tijd voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Download
De complexiteit van het monitoren van ammoniak

Ammoniak is in lage concentratie een onbrandbaar gas, maar bij hogere concentraties in de lucht kan het bij ontsteking exploderen. Zorg ervoor dat u de industriële processen kent waarin ammoniak wordt gebruikt of geproduceerd, de gevaren die ontstaan wanneer het gas aanwezig is en hoe u de risico's kunt beheersen.

Download
Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek

Voor degenen die werken in industrieën waar gasdetectie vereist is, is het om verschillende redenen belangrijk dat zij een grondig begrip hebben van de blootstellingslimieten op de werkplek. Dit begrip, inclusief de praktische toepassing ervan, zorgt ervoor dat de normen en voorschriften worden nageleefd en, wat het belangrijkst is, dat de milieu- en bedrijfsveiligheid, die de gezondheid van de mens beschermen, wordt gehandhaafd.

Download
Telecommunicatie: Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en besloten ruimtes

De telecommunicatie-industrie bevat veel besloten ruimten waar zich veel gevaarlijke chemicaliën en schadelijke gassen kunnen verzamelen. Aangezien deze risico's op grote schaal voorkomen in de telecommunicatie-infrastructuur, is het noodzakelijk dat degenen die in deze sector werken een duidelijk inzicht hebben in de gevaren die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden lopen.

Download
Het belang van gasdetectie in waterbehandeling

Waterleidingbedrijven zorgen voor schoon water om te drinken, te baden en voor industrieel en commercieel gebruik. Afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioleringssystemen helpen onze waterwegen schoon en hygiënisch te houden. In de hele waterindustrie is het risico van blootstelling aan gas en gasgerelateerde gevaren aanzienlijk.

Download
Uitdagingen voor de transportsector

De transportsector omvat luchtvracht en logistiek, luchtvaartmaatschappijen en luchthavendiensten, wegen en spoorwegen, transportinfrastructuur, vrachtvervoer, snelwegen, spoorwegen en zeehavens en -diensten. Als gevolg daarvan zijn de gevaren voor degenen die in de transportsector werken ook groot. Met dit in gedachten is het belangrijk om mensen bewust te maken van alle uiteenlopende risico's.

Download
Gas meten op afstand: Methaan

Methaan is een belangrijk broeikasgas. Het is ook licht ontvlambaar en kan in sommige omstandigheden explosief zijn. Gezien de vele gevaren die het gas methaan met zich meebrengt, is het absoluut noodzakelijk dat gezondheids- en veiligheidsmanagers goed zijn uitgerust, niet alleen met de relevante gasdetectietechnologie en -producten vanuit veiligheidsoogpunt, met een degelijk inzicht in de manier waarop zij hun personeel kunnen beschermen tegen de potentiële gevaren bij het werken met methaan, maar ook om hun rol te spelen bij het minimaliseren van de uitstoot in het milieu.
personeel te beschermen tegen de potentiële gevaren bij het werken met methaan, maar ook om hun rol te spelen bij het minimaliseren van de uitstoot in het milieu.

Download
Batterij-energieopslag: Bescherming van mensen en installaties

Energieopslagsystemen zijn essentieel voor de wereldwijde inspanningen om alternatieve energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, aan te boren teneinde onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Opslagtechnologieën omvatten batterijen, thermische opslag, waterkracht, mechanische opslag en andere technologieën. Deze systemen worden in verschillende toepassingen gebruikt, waaronder nutsbedrijven en energiebedrijven, commerciële faciliteiten, vervoer, banken, ziekenhuizen en industriële activiteiten.

Download
Waarom gasdetectie cruciaal is bij anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting bestaat uit een reeks processen waarbij micro-organismen worden gebruikt om organisch of biologisch afbreekbaar afval af te breken. In deze whitepaper gaan we nader in op de gevaren die ontstaan bij anaerobe vergisting, onder meer door gevaarlijke gassen, en hoe de risico's zorgvuldig kunnen worden beheerst en beperkt.

Download

Abonneer u op onze blog

Word lid van onze mailinglijst om de laatste blog te ontvangen!


    Lees hier over Crowcon's privacy- en cookiebeleid. Als u van gedachten verandert, kunt u zich op elk moment uitschrijven.