Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Witboeken

Aanbevolen

Alle witboeken

Batterij-energieopslag: Bescherming van mensen en installaties

Energieopslagsystemen zijn essentieel voor de wereldwijde inspanningen om alternatieve energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, aan te boren teneinde onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Opslagtechnologieën omvatten batterijen, thermische opslag, waterkracht, mechanische opslag en andere technologieën. Deze systemen worden in verschillende toepassingen gebruikt, waaronder nutsbedrijven en energiebedrijven, commerciële faciliteiten, vervoer, banken, ziekenhuizen en industriële activiteiten.

Download
Waarom gasdetectie cruciaal is bij anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting bestaat uit een reeks processen waarbij micro-organismen worden gebruikt om organisch of biologisch afbreekbaar afval af te breken. In deze whitepaper gaan we nader in op de gevaren die ontstaan bij anaerobe vergisting, onder meer door gevaarlijke gassen, en hoe de risico's zorgvuldig kunnen worden beheerst en beperkt.

Download
Het belang van gasdetectie in wijnmakerijen

Wijnproducenten worden geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen als het gaat om het beschermen van werknemers tegen de potentiële schade die wordt veroorzaakt door gevaarlijke gassen. Blootstelling aan gassen kan zich in elke fase van het wijnproductieproces voordoen, vanaf het moment dat de druiven bij de wijnmakerij aankomen tot en met de fermentatie en het bottelen. In elk stadium moet ervoor worden gezorgd dat de werknemers niet aan onnodige risico's worden blootgesteld.

Download
Uitdagingen bij het affakkelen en de naleving in het Midden-Oosten

Affakkelen is het opzettelijk verbranden van aardgas wanneer het als bijproduct vrijkomt bij de winning van aardolie. Het grote volume van ondergrondse oliewinning in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) betekent dat deze regio verantwoordelijk is voor 40% van alle affakkeling wereldwijd, met
50 miljard kubieke meter gas jaarlijks wordt afgefakkeld in de regio. In deze whitepaper gaan we dieper in op de praktijk van het affakkelen, inclusief waarom en wanneer het wordt gebruikt, de betrokken gassen, de gezondheidsrisico's, en de regelgeving en initiatieven die zijn genomen om de negatieve impact van affakkelen wereldwijd te verminderen.

Download
Overwegingen bij de toepassing van gasdetectoren met een vast punt

De bescherming van uw personeel en uw werkomgeving tegen de gevaren van giftige en ontvlambare gassen is een belangrijke overweging voor organisaties in de olie- en gasindustrie, de waterbehandeling en de chemische sector. Het gebruik van vaste gasdetectoren is in deze bedrijfstakken gebruikelijk, omdat zij kunnen worden aangepast aan de behoeften van specifieke vaste toepassingen, meestal die welke zijn aangesloten op een regel- en waarschuwingssysteem.

Download
Levensmiddelen en dranken - De verborgen gevaren van productie tot tafel

De vervaardiging van producten op industriële schaal brengt specifieke gevaren en risico's met zich mee. De voedings- en drankenindustrie vormt hierop geen uitzondering. In de periode 2019/20 vond 2,8% van alle niet-dodelijke arbeidsongevallen plaats in de levensmiddelen- en drankenindustrie. De voedings- en drankenindustrie (F&B) omvat het productieproces van eetbare en drinkbare verbruiksgoederen van begin tot eind.

Download
Vlamdetectie-oplossingen - voldoen aan de behoeften van elke omgeving

Er is behoefte aan vlamdetectie in diverse industrieën, waaronder de olie- en gasindustrie, de chemische, petrochemische en de afvalverwerkingssector, waar het risico van brand wijdverbreid is. Naast het begrijpen waarom vlamdetectie nodig is, is het belangrijk te begrijpen wat het proces van vlamdetectie inhoudt en hoe bedrijven in de sector de juiste technologie voor hun omgeving kunnen kiezen, die de eigendommen, financiën en mensen in de omgeving beschermt.

Download
Het belang van gasdetectie in de bouwsector

Het is duidelijk dat vluchtige organische stoffen (VOS), die als schadelijke gassen worden uitgestoten, een aanzienlijk risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de bouwsector. Het minimaliseren van het risico van schade als gevolg van gevaarlijke gassen is een probleem dat dringend aandacht verdient.

Download
Distilleerderijen: De gevaren van ethanol (C2H5OH) en kooldioxide (CO2)

Het bewaken van ethanol- en CO2-niveaus met een betrouwbare gasdetectieoplossing is van cruciaal belang voor het behoud van het welzijn van werknemers en klanten in distilleerderijen en brouwerijen. Gasdetectie is ook noodzakelijk tijdens het vervoer van koolzuurhoudende dranken.

Download

Abonneer u op onze blog

Word lid van onze mailinglijst om de laatste blog te ontvangen!


    Lees hier over Crowcon's privacy- en cookiebeleid. Als u van gedachten verandert, kunt u zich op elk moment uitschrijven.