Crowcon - wykrywanie gazu ratuje życie
Szukaj
STUDIUM PRZYPADKU
Environmental & Gas Monitoring Ltd i Crowcon dostarczają rozwiązanie do wykrywania chloru dla Scottish Water

Scottish Water jest jedynym dostawcą usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Szkocji. Ich usługi obsługują 2,61 mln gospodarstw domowych i ponad 150 000 lokali biznesowych w całej Szkocji, dostarczając 1,52 mld litrów wody dziennie i oczyszczając 1,1 mld litrów ścieków dziennie w 1 834 oczyszczalniach ścieków. Environmental & Gas Monitoring (EGM) Ltd specjalizuje się w dostawie, wynajmie, kalibracji, konserwacji i naprawie produktów do monitorowania środowiska i gazu, począwszy od przenośnych urządzeń monitorujących do stacjonarnego wykrywania gazu i uruchamiania. EGM jest zaufanym dostawcą produktów Crowcon, z którym współpracujemy od ponad dziesięciu lat.

Wymagana aktualizacja systemu

Jako dostawca usług wodnych i ściekowych, Scottish water posiada ponad 1800 zakładów oczyszczania wody i ścieków w Szkocji. Istnieje wiele zagrożeń gazowych, które mogą być obecne w tych zabytkach, w tym siarkowodór (H2S), metan (CH4), chlor (Cl2) i amoniak (NH3).

W tym konkretnym przypadku firma Scottish Water poszukiwała możliwości modernizacji swojego obecnego systemu wykrywania gazu chlorowego w obiekcie z czystą wodą. System ten miał ponad 25 lat i zaczynał być zawodny. Zadaniem EGM było określenie i dostarczenie pięciu systemów na terenie zakładu. Systemy musiały być zgodne z przepisami EH40 dotyczącymi gazu chlorowego, a także musiały być odporne na przyszłość, tak aby można było je rekonfigurować w celu spełnienia aktualnych przepisów.

Rozwiązanie firmy Crowcon

Stały detektor Xgard Type 1 firmy Crowcon i panel sterowania Gasmaster III stanowiły idealne rozwiązanie dla wymagań Scottish Water w zakresie wykrywania gazu. Xgard Type 1 jest iskrobezpiecznym detektorem typu elektrochemicznego z szeroką gamą opcji czujników, w tym różnych zakresów dostępnych do wykrywania chloru (3, 5, 10, 20, 50, 100 ppm).

Inżynierowie EGM spędzili tydzień na miejscu, usuwając stary sprzęt i instalując nowe systemy, składające się z 5 detektorów chloru Xgard Type 1, z których każdy jest podłączony do panelu sterowania Gasmaster III, które mogły być zintegrowane z istniejącym systemem i wysyłać sygnały do systemu sterowania opartego na obserwacji.

Wynik

Firma EGM dostarczyła firmie Scottish Water znaczną aktualizację istniejącego systemu, zapewniając spokój ducha dzięki nowoczesnemu i przyszłościowemu systemowi. Wszechstronność stałego detektora Xgard zapewniła, że może on być stosowany we wszystkich obszarach zakładu, w tym w magazynach butli, pomieszczeniach chloratorów i komorach mieszania.

Kluczową częścią wymagań Scottish Water było to, że system musiał spełniać limity narażenia w miejscu pracy określone przez HSE w EH40/2005 Workplace exposure limits. EGM zapewniło, że poziomy alarmowe systemu były powiązane z limitami określonymi w EH40. W przeciwieństwie do istniejącego systemu w zakładzie, nowy system dostarczony przez EGM jest rekonfigurowalny, co oznacza, że w przypadku zmiany limitów ekspozycji EH40, system można łatwo przeprogramować, zapewniając jego użytkowanie przez wiele lat.

Przeczytaj pełne studium przypadku

Zapisz się do naszego bloga

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze informacje na blogu!


    Przeczytaj tutaj o polityce prywatności i plików cookie Crowconu. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.