Polityka prywatności i plików cookie

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową; niniejsze zasady określają, w jaki sposób będziemy traktować Państwa dane osobowe.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, korzystając z naszej strony internetowej i akceptując niniejszą politykę wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Niniejsza polityka obowiązuje od 1 maja 2018 roku.

1. Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
a) Informacje o Państwa komputerze oraz o Państwa wizytach i korzystaniu z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony strony, nawigacja po stronie internetowej)
b) Informacje, które przekazują nam Państwo w celu zarejestrowania się w naszej firmie (w tym imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy i inne informacje związane z ofertami itp.)
c) Informacje, które podajesz nam w celu subskrybowania naszych usług internetowych, powiadomień e-mail i/lub biuletynów
d) Wszelkie inne informacje, które zdecydowali się Państwo do nas przesłać

2. Cookies

Zgodnie z wymogiem brytyjskiej interpretacji prawa UE dotyczącego plików cookie, dokonaliśmy przeglądu plików cookie i udzielamy porad, abyś mógł zarządzać korzystaniem z plików cookie.
Plik cookie składa się z informacji wysyłanych przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywanych przez przeglądarkę. Informacje te są następnie przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Umożliwia to serwerowi WWW identyfikację i śledzenie przeglądarki internetowej.
Możemy używać "sesyjnych" plików cookie na stronie internetowej. Pliki cookie sesji będą używane do: śledzenia użytkownika podczas nawigacji w witrynie; Pliki cookie sesji zostaną usunięte z komputera użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
Używamy Google Analytics do analizy korzystania z tej strony internetowej. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Wygenerowane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie wszystkich plików cookie, podczas gdy niektóre przeglądarki pozwalają na odrzucenie tylko plików cookie osób trzecich. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer można odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Prywatność" i wybierając opcję "Zablokuj wszystkie pliki cookie" za pomocą suwaka. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, w tym tej.

3. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem tej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub w odpowiednich częściach strony internetowej.
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do:
a) Administrowania stroną internetową
b) Umożliwienia Państwu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej
c) Wysyłania użytkownikowi powiadomień pocztą elektroniczną, o które użytkownik wyraźnie poprosił
d) Wysyłania Państwu naszego biuletynu i innych materiałów marketingowych, dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych osób trzecich, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, pocztą, pocztą elektroniczną lub podobną technologią; będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę (w każdej chwili mogą nas Państwo poinformować, jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać materiałów marketingowych)
e) Rozpatrywanie zapytań i skarg złożonych przez lub dotyczących Państwa, a odnoszących się do strony internetowej;
Oraz
W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych do publikacji na naszej stronie internetowej, będziemy publikować i w inny sposób wykorzystywać te informacje zgodnie z udzielonym nam pozwoleniem.
Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4. Ujawnianie informacji

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku każdemu z naszych pracowników, urzędników, agentów, dostawców lub podwykonawców w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne dla celów określonych w niniejszej polityce prywatności.
Ponadto, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:
a) W zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo
b) W związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub przyszłym postępowaniem prawnym
c) W celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym w celu dostarczenia informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego)
d) Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) dowolnej firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); oraz
e) Osobom, co do których mamy uzasadnione podejrzenia, że mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ miałby uzasadnione prawdopodobieństwo nakazać ujawnienie tych danych osobowych.
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy przekazywać informacji o użytkowniku stronom trzecim.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych

Informacje, które zbieramy mogą być przechowywane i przetwarzane w i przekazywane pomiędzy dowolnymi krajami, w których działamy lub prowadzimy handel, aby umożliwić nam wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Informacje, które podajesz mogą być przekazywane do krajów na całym świecie (w tym do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii, Singapuru, Chin i wielu innych obszarów
na całym świecie, gdzie posiadamy agenta lub dystrybutora), w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych równoważne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Ponadto dane osobowe, które użytkownik przekazuje do publikacji na stronie internetowej, takie jak studia przypadków i referencje, zostaną opublikowane w Internecie i mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub nadużyciu takich informacji przez inne osoby.

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.
Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe dostarczone przez użytkownika na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.
Oczywiście, transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła i danych użytkownika w tajemnicy. Nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na stronie internetowej).

7. Poprawki do polityki

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności, publikując jej nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

8. Strony internetowe osób trzecich

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony trzecie.

9. Pliki cookie osób trzecich

Są to pliki cookie ustawione na komputerze użytkownika przez zewnętrzne strony internetowe, których usługi są wykorzystywane w tej witrynie. Pliki cookie tego typu to przyciski udostępniania na stronie, które umożliwiają odwiedzającym udostępnianie treści na portalach społecznościowych. Pliki cookie są obecnie ustawiane przez Twittera, ale mogą być również używane przez inne linki mediów społecznościowych. Aby wdrożyć te przyciski i połączyć je z odpowiednimi sieciami społecznościowymi i stronami zewnętrznymi, istnieją skrypty z domen spoza naszej strony internetowej. Należy mieć świadomość, że strony te prawdopodobnie zbierają informacje o tym, co robisz w całym Internecie, w tym na tej stronie.

10. Kontrola nad danymi osobowymi

Użytkownik może zdecydować się na ograniczenie gromadzenia lub wykorzystywania swoich danych osobowych w następujący sposób.
Kiedy wypełniasz formularz kontaktowy na stronie internetowej, będziesz musiał potwierdzić swoją zgodę, która wskazuje, że chcesz dołączyć do naszej listy mailingowej, co umożliwi wykorzystanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.
W każdej chwili możesz zmienić zdanie na temat otrzymywania komunikacji marketingowej, pisząc do nas na adres podany poniżej lub wysyłając e-mail na adres gdpr@crowcon.com.
Nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy ani nie dzierżawimy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane przez prawo.
Możesz poprosić o szczegóły dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Twój temat zgodnie z GDPR, napisz do nas na adres gdpr@crowcon.com lub napisz do nas, korzystając z adresu podanego poniżej.

11. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszego traktowania Państwa danych osobowych, prosimy napisać do nas pocztą elektroniczną na adres gdpr@crowcon.com lub pocztą tradycyjną na adres Crowcon Detection Instruments Ltd, 172 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4SD.
Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii: Company No 00978878, VAT No GB194270159.