Nie bądź obojętny na dwutlenek węgla - jak zachować bezpieczeństwo

Dwutlenek węgla jest składnikiem zwykłego powietrza, jego zawartość wynosi około 0,037%. Może on jednak powstawać w wyniku spalania paliw kopalnych i innych reakcji chemicznych, a także jest powszechnym składnikiem w produkcji wielu produktów konsumenckich, zwłaszcza piwa i innych napojów gazowanych. Praca w tych środowiskach wiąże się z ryzykiem narażenia na poziomy przekraczające normę. Przy wysokich poziomach CO2 grozi uduszeniem, może też stanowić poważne zagrożenie toksyczne.

Continue reading "Don't be Complacent about Carbon Dioxide - how to stay safe"