SMART 3G-C2

Stacjonarny detektor gazu SMART3G-C2 posiada opcje czujników do wykrywania ponad 50 gazów toksycznych, palnych i czynników chłodniczych. Jest idealny do różnych zastosowań przemysłowych i trudnych środowisk. Urządzenie charakteryzuje się również bieżącą autodiagnostyką systemu oraz opcjonalnym interfejsem RS485 do komunikacji Modbus.

Porównaj

Przegląd

SMART 3G-C2 to stacjonarny detektor gazu z certyfikatem SIL2, idealny do różnych zastosowań przemysłowych, zdolny do monitorowania gazów toksycznych, łatwopalnych i chłodniczych w trudnych warunkach i obszarach sklasyfikowanych.

Szeroki wybór gazów i czujników

Czujnik SMART3G-C2 jest wyposażony w opcje wykrywania ponad 50 gazów palnych, toksycznych i czynników chłodniczych.

Certyfikacja poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL)

SMART3G-C2 to sprzęt SIL2 i oprogramowanie SIL3; w systemie redundantnym również sprzęt jest SIL3.

Specyfikacja

z czujnikiem katalitycznym z czujnikiem elektrochemicznym czujka iskrobezpieczna
Rozmiar Wys. 120 x szer. 184 x gł. 90 mm (4,7 x 7,2 x 3,5 cala) wys. 138 x szer. 200 x głęb. 119 mm (5,4 x 7,9 x 4,7 cala)
Waga 1,25 kg 2,7 kg
Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy z chromianowaniem farbą epoksydową, odporny chemicznie
Ochrona przed wnikaniem IP65
Połączenie 3 x 3/4" NPT
Moc 12-24 Vdc
Wyjście elektryczne Wyjście analogowe 4-20 mA; 1 lub 3 płytki przekaźnikowe (opcjonalnie); wyjście szeregowe RS485 (opcjonalnie)
Temperatura pracy -40 / +60°C -30 / +55°C -20 / +50°C
Wilgotność 20 / 90% RH @40°C 15 / 90% RH, bez kondensacji 15 / 90% RH, bez kondensacji
Czas reakcji t90 < 60 s ; t50 < 20 s
Bezpieczeństwo funkcjonalne Sprzęt SIL2 i oprogramowanie SIL3
Zatwierdzenia EMC, ATEX, IECEx

Gazy

Typ czujnika
Kwas octowy (CH₃COOH) Czujnik katalityczny
Aceton (C3H6O) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Acetylen (C₂H₂) Czujnik katalityczny
Amoniak (NH3) Czujnik katalityczny / Czujnik elektrochemiczny
Benzen (C₆H₆) Czujnik katalityczny
Butadien (C4H6) Czujnik podczerwieni
Butan (C₄H₁₀) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Tlenek węgla (CO) Czujnik katalityczny / Czujnik elektrochemiczny
Chlor (CL₂) Czujnik elektrochemiczny (detektor iskrobezpieczny)
Cykloheksan (C₆H₁₂) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Cyklopentan (C₅H₁₀) Czujnik katalityczny
Eter dimetylowy (C₂H₆O) Czujnik podczerwieni
Etan (C ₂H ₆) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Etanol (C₂H₆O) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Octan etylu (C₄H₈O₂) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Eter etylowy ((C2H5)2O) Czujnik katalityczny
Etylen (C ₂H ₄) Czujnik katalityczny
Tlenek etylenu (C ₂H ₄O) Czujnik katalityczny
Formaldehyd (CH₂O) Czujnik katalityczny
Heptan (C₇H₁₆) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Heksan (C₆H₁₄) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Wodór (H2) Czujnik katalityczny / Czujnik elektrochemiczny
Cyjanowodór (HCN) Czujnik elektrochemiczny (detektor iskrobezpieczny)
Siarkowodór (H2S) Czujnik elektrochemiczny
ISO Butan (C4H10) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Alkohol butylowy ISO ((CH₃)₂CHCH₂OH) Czujnik katalityczny
ISO Pentan (C ₅H ₁₂) Czujnik katalityczny
ISO Alkohol propylowy (C3H8O) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Izobutylen (C4H8) Czujnik podczerwieni
JP8 Czujnik katalityczny
LPG Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Metan (CH₄) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Metanol (CH₃OH) Czujnik katalityczny
Keton metylowo-etylowy (MEK) Czujnik katalityczny
Tlenek azotu (NO) Czujnik elektrochemiczny
Dwutlenek azotu (NO₂) Czujnik elektrochemiczny (detektor iskrobezpieczny)
Nonan (C₉H₂₀) Czujnik katalityczny
Tlen (O2) Czujnik elektrochemiczny
Pentan (C₅H₁₂) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Opary benzyny Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Propan (C₃H₈) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Alkohol propylowy (C₃H₈O) Czujnik katalityczny
Propylen (C3H6) Czujnik katalityczny / Czujnik podczerwieni
Styren (C8H8) Czujnik katalityczny
Dwutlenek siarki (SO₂) Czujnik elektrochemiczny (detektor iskrobezpieczny)
Toluen (C7H8) Czujnik katalityczny
Trójmetylobenzen (C9H12) Czujnik katalityczny
Octan winylu (C4H6O2) Czujnik katalityczny
Ksylen (C₈H₁₀) Czujnik katalityczny

Czynniki chłodnicze

Typ czujnika
R152a Czujnik podczerwieni
R454B Czujnik podczerwieni
R32 Czujnik podczerwieni
R134A Czujnik podczerwieni
SF6 Czujnik podczerwieni
R125 Czujnik podczerwieni
R1234YF Czujnik podczerwieni
R1234ZE Czujnik podczerwieni
R404A Czujnik podczerwieni
R407A Czujnik podczerwieni
R407F Czujnik podczerwieni
R449A Czujnik podczerwieni
R507 Czujnik podczerwieni
R410A Czujnik podczerwieni
R417A Czujnik podczerwieni
R448 Czujnik podczerwieni

Pliki do pobrania

Certyfikat
Arkusz danych