Crowcon - wykrywanie gazu ratuje życie
Szukaj

Czynniki chłodnicze

Wstęp

Proces chłodzenia wykorzystuje płyny robocze (czynniki chłodnicze) do mechanicznego obniżenia temperatury pomieszczenia, procesu lub produktu. Przy użyciu różnych pomp ciepła i jednego z następujących czynników chłodniczych: metan, chlorodifluorometan, dwutlenek węgla, propan, butan, amoniak i woda lub para. Dzięki temu procesowi uzyskuje się chłodzenie wytwarzane przez człowieka.

Każdy czynnik chłodniczy ma numer R oraz współczynnik globalnego ocieplenia, który ilustruje szkodliwość czynnika przy określonych poziomach.

CFC, czyli chloro-fluorowęglowodory, były kiedyś jednym z najskuteczniejszych gazów chłodniczych, dopóki nie zostały zakazane ze względu na ich szkodliwy wpływ na warstwę ozonową. HCFC, HFC i PFC zastąpiły CFC i chociaż nie zubożają warstwy ozonowej, mają potencjał globalnego ocieplenia nawet do tysiąca razy większy niż CO2.

W związku z tym konieczne jest ścisłe monitorowanie ich stosowania w procesie chłodzenia, nie tylko ze względu na ich wpływ na środowisko, ale również ze względu na ich szkodliwy wpływ na ludzi w przypadku spożycia.

Zastosowania

Rozwiązania do wykrywania wodoru
Wykrywanie gazu w kotłowni
Wykrywanie gazu na parkingu
Wykrywanie gazów chłodniczych
Wykrywanie gazów w przemyśle napojów
Laboratoryjne wykrywanie gazów
Wykrywanie gazów medycznych
Detekcja gazów w przemyśle przetwórczym

Zagrożenia związane z gazem chłodniczym

Zagrożenia związane ze stosowaniem czynników chłodniczych w procesach takich jak chłodzenie i klimatyzacja są szerokie, obejmują toksyczność, łatwopalność, duszność i zagrożenia fizyczne.

Gazy chłodnicze są szkodliwe nie tylko dla warstwy ozonowej, ale także dla osób mających z nimi do czynienia, dlatego wymagają odpowiedniego postępowania, aby zapobiec wszelkim szkodom. Po spożyciu przez ludzi, zagrożenia stwarzane przez czynniki chłodnicze mogą być śmiertelne, podczas gdy łagodne do poważnych objawów zatrucia czynnikiem chłodniczym obejmują ból głowy, podrażnienie laryngologiczne, zawroty głowy, wymioty, chemiczne oparzenia skóry, nudności, wymioty krwią, trudności w oddychaniu, utrata przytomności, drgawki i wiele innych.

Monitorowanie ilości stosowanych czynników chłodniczych oraz ograniczanie ilości palnych czynników chłodniczych wtryskiwanych do urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, znajdujących się na terenie zamkniętym, przewodzonych do budynku lub do przestrzeni zamkniętej jest jednym ze sposobów zapewnienia, że nie będą one stwarzać dalszych zagrożeń. Zapewnienie, że stężenie RFG nie przekroczy 20% dolnej granicy palności sprawi, że stosowanie tych substancji będzie bezpieczniejsze dla wszystkich zainteresowanych i zmniejszy ryzyko wybuchu.

Produkty

Urządzenia stałe
SMART 3-R

Detektory gazu chłodniczego SMART 3-R i 3-R Lite mają opcje wykrywania ponad dziesięciu gazów chłodniczych, przy czym SMART 3-R może również wykrywać ponad dziesięć gazów palnych i toksycznych.

Czytaj więcej

Prawodawstwo

W ramach regulacji Europe F czynniki chłodnicze są klasyfikowane według ich równoważności CO2. Przepisy nakładają obowiązek stosowania monitoringu wykrywania gazu w chłodnictwie lub innych metod wykrywania nieszczelności, w celu szybkiego wykrycia nieszczelności w systemach chłodniczych.

Przepisy F Gas, które zostały ponownie wydane w 2015 roku, ograniczają obecnie stosowanie HFC ze względu na ich zdolność do globalnego ocieplenia w przypadku uwolnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami COSHH, osoby obsługujące zakłady na terenie Wielkiej Brytanii są odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznej pracy urządzeń i brak wycieków. Operatorzy są zobowiązani do utrzymania systemów i zapewnienia ich ciągłego bezpieczeństwa poprzez wdrożenie wystarczającego monitoringu, który jest zgodny ze wszystkimi przepisami BHP.

Wgląd w branżę

Artykuł
Charakterystyka gazów toksycznych

Powstające gazy i opary w wielu okolicznościach mają szkodliwy wpływ na pracowników narażonych na nie poprzez wdychanie, wchłanianie przez skórę lub połknięcie. Wiele substancji toksycznych jest niebezpiecznych dla zdrowia w stężeniach już od 1ppm (parts per million). Ale jakie są właściwości gazów?

Czytaj więcej
JUŻ WKRÓTCE
JUŻ WKRÓTCE