Parkingi są bardziej niebezpieczne niż myślisz

Pojazdy drogowe mogą emitować szereg szkodliwych gazów w postaci spalin, z których najbardziej powszechne to tlenek węgla (CO) i dwutlenek azotu (NO2). O ile gazy te stanowią problem w środowisku otwartym, to szczególny powód do niepokoju istnieje w bardziej ograniczonych przestrzeniach, takich jak parkingi podziemne i wielopoziomowe.

Dlaczego parkingi są przedmiotem szczególnej troski?

Gazy emitowane przez spaliny są bezwzględnie problemem niezależnie od miejsca ich emisji i przyczyniają się do wielu różnych problemów, w tym do zanieczyszczenia powietrza. Jednak na parkingach wszelkie zagrożenia związane z tymi gazami są spotęgowane ze względu na dużą liczbę pojazdów na małej, zamkniętej przestrzeni oraz brak naturalnej wentylacji, która zapewniałaby, że gazy te nie osiągają niebezpiecznych poziomów.

Jakie gazy występują na parkingach?

Pojazdy emitują różne gazy spalinowe w tym dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki. Tlenek węgla i dwutlenek azotu są najbardziej rozpowszechnione i stanowią przedmiot szczególnej troski ze względu na potencjalny negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, jaki może mieć narażenie na te gazy.

Jakie są zagrożenia związane z gazami na parkingach?

Z dwóch najczęściej występujących na parkingach gazów, tlenek węgla stanowi większe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jest to gaz bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku, co sprawia, że jest prawie niemożliwy do wykrycia bez odpowiedniego sprzętu.

Tlenek węgla jest niebezpieczny, ponieważ negatywnie wpływa na transport tlenu w organizmie, co może powodować wiele problemów zdrowotnych. Wdychanie niskich poziomów CO może powodować mdłości, zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację. Regularne oddychanie niskim poziomem CO może spowodować bardziej trwałe problemy zdrowotne. Przy bardzo wysokich poziomach tlenek węgla może powodować utratę przytomności, a nawet śmierć, przy czym około 60 zgonów przypisuje się zatrucie tlenkiem węgla w Anglii i Walii każdego roku.

Wdychanie dwutlenku azotu ma również negatywny wpływ na zdrowie, w tym problemy z oddychaniem i oddychaniem, a także uszkodzenie tkanki płucnej. Narażenie na wysokie stężenia może powodować zapalenie dróg oddechowych, a długotrwałe narażenie może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia układu oddechowego

Jakie są przepisy?

W 2015 r. opracowano nową Norma Europejska (EN 50545-1) została wprowadzona, w szczególności odnosząca się do wykrywania gazów toksycznych, takich jak CO i NO2 na parkingach i w tunelach. EN 50545-1 określa wymagania dotyczące zdalnych detektorów gazu i centralek alarmowych, które mają być stosowane na parkingach. Celem normy jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów detekcji gazu na parkingach oraz zapobieganie stosowaniu nieodpowiednich systemów. Norma ta określa również poziomy alarmowe, które należy stosować przy detekcji gazu na parkingach, przedstawione w poniższej tabeli.

  Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3
CO 30 ppm 60 ppm 150 ppm
NO2 3 ppm 6 ppm 15 ppm

 

System parków Crowcon

Firma Crowcon wprowadziła niedawno na rynek nowy asortyment stacjonarnych detektorów i centralek alarmowych zaprojektowanych specjalnie do wykrywania gazu na parkingach.

Zestaw czujek SMART P, składający się z detektorów SMART P-1 i SMART P-2, umożliwia wykrywanie CO, NO2 i oparów benzyny, przy czym SMART P-2 oferuje jednoczesne wykrywanie CO i NO2 w jednej czujce. Centrala MULTISCAN++PK może zarządzać i monitorować do 256 detektorów. Każdy produkt z oferty został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania normy europejskiej EN 50545-1.