Detektiv+

Sammenligne

Overblik

Detective+ er robust og robust og har enten faste eller sammenklappelige ben og en beskyttende ramme, der gør det nemmere at stable.

Alarmer fås med en valgfri intern pumpe til prøvetagning af alsidighed og annonceres med en ekstremt høj lyd, mens flere beacons sikrer 360 graders synlighed.

Detective+ kan nu også være udstyret med infrarøde (IR) sensorer, der giver enten CO2-detektion eller tillader højere niveauer af brandfarlig gasovervågning. IR-sensorer giver også immunitet over for de forgiftningseffekter, som standard brændbare gassensorer kan lide af. Dette forlænger sensorens levetid og øger yderligere måletilliden i hårde applikationer såsom vandbehandlingsanlæg og visse kemiske eller kulbrinteforarbejdningsanlæg. Detective+ kan specificeres med en bred vifte af sensorer, herunder brint, til at overvåge en bred vifte af gasser, der udgør en række trusler.

Alsidig og brugervenlig

 • Infrarøde sensorer til rådighed - giver mulighed for prøveudtagning af meget brandfarlige gasniveauer og kuldioxid. De er også upåvirket af forgiftning og har en meget hurtig responstid.
 • Indbygget pumpemulighed – giver mulighed for prøvetagning af alsidighed
 • Indbygget skærm – giver klare oplysninger og gør det muligt at identificere gasfare

Robust, stativ design

 • Hævede sensoråbninger – forhindrer vandindtrængning
 • Mulighed for foldeben – gør det nemmere at opbevare og transportere
 • IP65-specifikationer – til brug i udfordrende miljøer
 • Tredobbelt ben design - Øger enhedens fysiske synlighed og er den perfekte højde til at tillade 360 gasindtag

Høje og klare alarmer

 • 12 Detective+ med kabler kan kobles sammen i et netværk og danne et effektivt perimeterforsvar - Enhederne i netværket kan placeres op til 100 m fra hinanden, og hvis en af dem alarmerer, alarmerer alle enhederne i netværket.
 • Intelligente og fleksible enheder, der sender en alarm blinker hurtigere – giver garanti for, at enheden fungerer korrekt, og at de er beskyttet
 • Hørbar og visuel tillid blip
 • Levende røde LED-klynger til visuel alarm
 • Flere beacons – sikrer 3600 synlighed

Specifikationer

Størrelse 640 x 455 x 455 mm (25,2 x 17,9 x 17,9iner)
Vægt 7,5 kg
Alarmer Tre store, topmonterede røde LED-klynger og en enkelt rød LED på frontpanelet.
Alarmtilstand: LED-klynger blinker hurtigt efter hinanden. LED-klynger af forbundne Detectives, der gentager alarmen, blinker
langsommere end LED-lysene på de detektorer, der registrerer faren.
Normal drift: Langsomt blinkende grøn LED
Batteriet er lavt: Hurtigt blinkende grøn LED
Vrålealarm, sirene i alle retninger, 104 dBA i 1 m afstand
Vise LCD-skærm med stor kontrast med baggrundslys. Værdier og enheder for op til 4 gasser, der vises samtidigt ved strøm, TWA eller spidsbelastningsniveauer, lavt batteriniveau, realtid og forløbet tidskalibrerings- og konfigurationsdata vises også.
Logføring af data 125 timer med 10 sekunders mellemrum (45.000 logs)
Hændelseslogføring Alarm, over rækkevidde, kalibrering, bump, til/fra, TWA, 1000 hændelser
Batteri Standard 6V, 7,2Ah, forseglet blybatteripakke
Valgfri 6V, 12Ah højkapacitetspakke med høj kapacitet
Op til 36 timer med en sensor for brandfarlige stoffer/ CO2-sensor monteret med et 7,2Ah-batteri
Op til 60 timer med valgfri 12Ah-batteripakke
Typiske svartider Metan 20'erne, ilt 10'erne, typisk giftig gas 20'erne, IR 20'erne
Driftstemperatur -20°C til +50°C (-4°F til 122°F)*
Forventet sensorlevetid Brandfarlig 5 år, giftig 3 år (typisk), ilt 2 år minimum, IR>5 år
Luftfugtighed 15-95% RH ikke-kondenserende
EMC Direktiv 2014/30/EU DA50270
Indtrængen beskyttelse IP65
Godkendelser Europa: ATEX II 2G Ex ib d IIC T4 (Tamb -20°C til +50°C)
Internationalt: IECEx Ex ib d IIC T4 (Tamb -20°C til +50°C)
Standarder EN50014, EN50018, EN50020, EN50104, EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11
Pc-grænseflade Via RS232 bly. Bærbare pc-software kan bruges til at indstille alarmer, ur, datalogning interval og adgangskode, administrerer datalogning giver grafisk visning af instrument logfil og gør det muligt at eksportere til regneark.
Kalibrering Hurtig kalibrering ved hjælp af kommandoen intern menu, Bærbar pc
Tilbehør Skilleplade, sammenkoblingsledninger, RS232-kommunikationsledning
Prøveudtagning Mulighed for intern elektrisk prøvetagningspumpe, manuel aspiration
Forbundne detektiver Med kabeltilslutning kan op til 12 enheder forbindes for at give perimeter- eller områdeovervågning
Crowcon Connect kompatibel? Nej

**Toksiske sensorer og iltsensorer RH Specifikationer varierer, se Crowcon for specifikke driftsfugtighed.

Gasser og områder

De krævede intervaller og alarmer kan variere fra land til land og fra program til program, og disse kan konfigureres efter behov.

Gas Interval Typiske alarmer
Brandfarlig gas  0-100 LEL 20% LEL
Ilt (O2)  0-25%  19% & 23%
Hydrogensulfid (H2S)  0-50 ppm 10 sider pr. minut
Kulilte (CO)  0-500 ppm 30 sider pr. minut
Svovldioxid (SO2)  0-10 ppm  2 sider pr. minut
Klor (Cl2)  0-5 sider pr. minut  0,5 ppm
Nitrogendioxid (NR.2)  0-10 ppm  2 sider pr. minut
Phosphine (PH3) 0-5 sider pr. minut  0,5 ppm
Ammoniak (NH3)  0-50 ppm  25 sider pr. minut
 Ammoniak (NH3)  0-1000 ppm Nielsen
Brint (ikke-brændbare niveauer)  0-2000 ppm Nielsen
Hydrogencyanid (HCN)  0-25 sider i minuttet  10 sider i minuttet
Hydrogenchlorid (HCl)*/+  0-10 ppm  17.00
Klordioxid (ClO2)+  0-1 ppm  0,1 ppm
Brintfluorid (HF)+  0-10 ppm  1 sider pr. minut
Ethylenoxid (C2H4O)*  0-10 ppm  5 sider pr. minut
Flygtig organisk*/+ 1-100 ppm Nielsen

* En forudindtaget sensor pr Detective +

+ Reaktiv gas, forsigtighed er påkrævet ved prøvetagning, kontakt Crowcon
for nærmere oplysninger.

Infrarøde sensorer

Infrarøde (IR) sensorer til brændbar gas kan leveres som et enkelt område, 0-100% LEL, der bruger en enkelt displaykanal, eller som et dobbelt område, 0-100% LEL/0-100% volumen, som så optager to displaykanaler.

Kuldioxidsensorer leveres som 0-5% volumen. Der kan kun monteres én IR-sensor, og IR-sensorer kan kun bruges i kombination med ilt og giftige sensorer.

Gas Interval Typiske alarmer
Brandfarlig gas  0-100 LEL 20% LEL
Brandfarlig gas  0-100% v/v  Ingen
Fås til metan, propan, butan eller ethylen
Kuldioxid (CO2)  0 til 5% v/v 0,5% og 1,5% v/v

Tilbehør

Nedenfor er et lille udvalg af tilbehør til rådighed for Detective +.

Sensor baffelplade

Sensor baffelplade

C01325

Giver yderligere beskyttelse af sensoråbninger under ekstreme forhold, f.eks. ved at reducere stænk tilbage- og sandindtrængning.

Detektiv Plus vandfælde

C011033

Bruges til at reducere partikler og vandindtrængning ved prøvetagning via et rør.

Samling af computerledninger

E07394

Gør det muligt for Detective Plus at blive tilsluttet en pc til dataoverførsel, kalibrering og konfiguration. Crowcon Portables PC (C01832) er også påkrævet, ligesom en RS232-USB-adapter (C02097), hvis pc'en ikke har en RS232-port.

USB til RS232 adapter

C02097

Gør det muligt for RS232-ledning at oprette forbindelse til USB-porte.

Bærbare pc-software-cd'er

C01832

Aktiverer dataoverførsel, kalibrering og ændringer af instrumentindstillinger. Kræver pc-ledetmbly (E07394).

Downloads

Certifikat

Dataark

Manual