Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge

Hvidbøger

Udvalgte

Alle white papers

Sikring af overholdelse af UKCA-gascertificeringer (UK Conformity Assessed)

Selvom UKCA-produktmærkningen (UK Conformity Assessed) oprindeligt trådte i kraft den 1. januar 2021 og regulerer certificeringen af varer i England, Wales og Skotland, kan virksomheder fortsætte med at bruge CE-mærket indtil den 31. december 2024, før vejledningen bliver et lovkrav. Vores hvidbog har til formål at give en klar oversigt over UKCA-certificeringen og tilbyde rådgivning for at sikre, at virksomheder overholder den nye vejledning i tide.

Downloade
Kompleksiteten ved overvågning af ammoniak

Ammoniak er en ikke-brændbar gas i lave koncentrationer, men ved højere koncentrationer i luften kan den eksplodere, når den antændes. Sørg for at kende de industrielle processer, hvor der anvendes eller produceres ammoniak, de farer, der opstår, når gassen er til stede, og hvordan du kan kontrollere risiciene.

Downloade
Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen

For dem, der arbejder i industrier, hvor gasdetektion er påkrævet, er det af mange grunde vigtigt, at de har en grundig forståelse af eksponeringsgrænserne på arbejdspladsen. Denne forståelse, herunder hvordan det ser ud, når det anvendes i praksis, vil sikre, at standarder og bestemmelser overholdes, og vigtigst af alt, at miljø- og driftssikkerheden opretholdes, hvilket beskytter menneskers sundhed.

Downloade
Telekommunikation: Beskyttelse mod farlige kemikalier og lukkede rum

Telekommunikationsindustrien indeholder mange lukkede rum, hvor mange farlige kemikalier og skadelige gasser kan ophobes. Da disse risici er vidt udbredt i hele telekommunikationsinfrastrukturen, er det vigtigt, at de, der arbejder inden for denne sektor, har en klar forståelse af de farer, de står over for i deres daglige arbejdsliv.

Downloade
Betydningen af gasdetektion i vandbehandling

Vandforsyningsvirksomheder er med til at levere rent vand til drikke- og badevand samt til industriel og kommerciel brug. Spildevandsbehandlingsanlæg og kloaksystemer bidrager til at holde vores vandveje rene og sanitære. I hele vandindustrien er risikoen for gaseksponering og gasrelaterede farer betydelig.

Downloade
Udfordringer for transportbranchen inden for gas

Transportsektoren omfatter luftfragt og logistik, flyselskaber og lufthavnstjenester, vej- og jernbanetransport, transportinfrastruktur, lastbiltransport, motorveje, jernbanespor samt havne og havnetjenester. Derfor er de farer, som de, der arbejder i transportbranchen, står over for, også meget omfattende. Med dette i tankerne er det vigtigt at øge bevidstheden om alle de vidtspændende risici.

Downloade
Måling af gas på afstand: Metan

Metan er en vigtig drivhusgas. Den er også letantændelig og kan under visse omstændigheder være eksplosiv. Med de mange farer, som metangassen udgør, er det bydende nødvendigt, at arbejdsmiljøcheferne er ordentligt udstyret, ikke blot med den relevante gasdetektionsteknologi og de relevante produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, men også med en solid forståelse af, hvordan de kan beskytte deres
personale mod de potentielle farer, der er forbundet med arbejde med metan, men også til at spille deres rolle i forbindelse med minimering af udslip til miljøet.

Downloade
Lagring af batteristrøm: Beskyttelse af mennesker og anlæg

Energilagringssystemer er afgørende for at støtte de globale bestræbelser på at anvende alternative energikilder som sol- og vindenergi for at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer. Lagringsteknologier omfatter batterier, termisk lagring, vandkraft, mekanisk lagring og andre teknologier. Disse systemer findes i flere forskellige applikationer, herunder forsynings- og energiselskaber, kommercielle faciliteter, transport, banker, hospitaler og industrielle aktiviteter.

Downloade
Hvorfor gasdetektion er afgørende i anaerob nedbrydning

Anaerob nedbrydning består af en række processer, hvor mikroorganismer anvendes til at nedbryde organisk eller bionedbrydeligt affald. I dette whitepaper vil vi se nærmere på de farer, der opstår under anaerob nedbrydning, herunder farerne ved farlige gasser, og hvordan risiciene kan kontrolleres og reduceres omhyggeligt.

Downloade

Abonner på vores blog

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage den seneste blog!


    Læs om Crowcons politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies her. Hvis du ændrer mening, kan du til enhver tid afmelde dig igen.