Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge

Medicinsk og
Sundhedssektoren

Introduktion

Behovet for gasdetektering i den medicinske sektor og sundhedssektoren er måske ikke så udbredt uden for branchen, men behovet er der ikke desto mindre. Da patienter på tværs af en række områder modtager en række forskellige behandlinger og medicinske terapier, der involverer brug af kemikalier, er behovet for nøjagtig overvågning af de gasser, der anvendes eller udsendes i denne proces, meget vigtigt for at sikre en fortsat sikker behandling. 

 

For at beskytte både patienterne og naturligvis sundhedspersonalet selv er det nødvendigt at anvende nøjagtigt og pålideligt overvågningsudstyr. 

 

I sundhedssektoren og på hospitaler kan der forekomme en række potentielt farlige gasser på grund af det medicinske udstyr og apparatur, der anvendes. Der anvendes også skadelige kemikalier til desinfektions- og rengøringsformål på sygehusets arbejdsflader og i medicinsk udstyr. Potentielt farlige kemikalier kan f.eks. anvendes som konserveringsmiddel til vævsprøver, f.eks. toluen, xylen eller formaldehyd.

 

Gassensorer bør derfor anvendes på PACU, ICU, EMS, præhospital redning, PAP-terapi og HFNC-terapi til at overvåge gasniveauerne i en række apparater, herunder respiratorer, iltkoncentratorer, iltgeneratorer og anæstesiapparater.

Programmer

Overvågning af åndedrætsgasser
Kølerrum
Generatorer
Laboratorier
Opbevaringsrum
Drift af biografer
INTENSIVAFDELING
PACU

Gasfare i den medicinske industri og sundhedssektoren

Farer ved gas

Farer

Iltberigelse på hospitalsafdelinger

I lyset af den verdensomspændende pandemi COVID-19 har sundhedspersonalet erkendt behovet for mere ilt på hospitalsafdelinger på grund af det stigende antal respiratorer, der er i brug, og det er blevet erkendt af sundhedspersonalet. Iltsensorer er afgørende, især på intensivafdelinger, da de informerer klinikeren om, hvor meget ilt der tilføres patienten under ventilationen. Dette kan forebygge risikoen for hypoxi, hypoxæmi eller ilttoksicitet. Hvis iltsensorerne ikke fungerer, som de skal, kan de jævnligt give alarm, kræve udskiftning og desværre endda føre til dødsfald. Denne øgede brug af ventilatorer beriger også luften med ilt og kan øge risikoen for forbrænding. Der er behov for at måle iltindholdet i luften ved hjælp af et fast gasdetektionssystem for at undgå usikre niveauer i luften. 

Carbondioxid

Overvågning af kuldioxidniveauet er også påkrævet i sundhedssektoren for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for fagfolk og for at beskytte de patienter, der behandles. Kuldioxid anvendes inden for et væld af medicinske og sundhedsmæssige procedurer, fra minimalt invasive operationer, såsom endoskopi, artroskopi og laparoskopi, kryoterapi og anæstesi. CO2 anvendes også i kuvøser og laboratorier, og da det er en giftig gas, kan den forårsage kvælning. Forhøjede CO2-niveauer i luften, som udledes af visse maskiner, kan skade personer i omgivelserne og sprede patogener og vira. CO2-detektorer i sundhedssektoren kan derfor forbedre ventilationen, luftstrømmen og alles velbefindende.

VOC'er

En række flygtige organiske forbindelser (VOC'er) kan findes på hospitaler og i sundhedsvæsenet og kan skade dem, der arbejder og behandles i disse miljøer. VOC'er som f.eks. alifatiske, aromatiske og halogenerede kulbrinter, aldehyder, alkoholer, ketoner, ethere og terpener, for blot at nævne nogle få, er blevet målt i hospitalsmiljøer og stammer fra en række specifikke områder, herunder receptionshaller, patientværelser, sygepleje, plejeafdelinger, afdelinger for pleje efter anæstesi, parasitologiske og mykologiske laboratorier og desinfektionsenheder. Selv om det stadig er på forskningsstadiet med hensyn til deres udbredelse i sundhedssektoren, er det klart, at indtagelse af VOC'er har negative virkninger på menneskers sundhed, f.eks. irritation af øjne, næse og hals, hovedpine og tab af koordination, kvalme og skader på lever, nyrer og centralnervesystemet. Nogle VOC'er, især benzen, er kræftfremkaldende. Det er derfor et must at indføre gasdetektion for at beskytte alle mod skader.

Produkter til medicinsk og sundhedspleje

Bærbare skærme
Gasman

En kompakt og fuldt robust enkeltgasdetektor til de hårdeste industrielle miljøer

Få mere at vide
T4

Bærbar 4-i-1 gasdetektor med nye sensorteknologier

Få mere at vide
Tetra 3

Kompakt, robust og brugervenlig diffusionsbaseret detektor

Få mere at vide
Gas-Pro

En multigasdetektor, der understøtter 5 gasser samt en dedikeret kontrolfunktion før indgang og en valgfri pumpefunktion

Få mere at vide
Detective+

Multigasmonitor til midlertidige områder

Få mere at vide
Faste detektorer
Xgard Bright

Adresserbar fast hoveddetektor med OLED-display

Få mere at vide
Xgard

Fast multi gasdetektor

Få mere at vide
Kontrolpaneler
Gasmaster

Kompakt, alsidigt og kraftfuldt kontrolpanel til gasdetektion

Få mere at vide

Medicinske og sundhedsmæssige standarder og certificeringer

Care Quality Commission (CQC) er den organisation i England, der regulerer kvaliteten og sikkerheden af den pleje, der leveres inden for alle sundheds-, læge-, social- og sundhedsvæsenets og frivillige plejeområder i hele landet. Kommissionen giver oplysninger om bedste praksis for tildeling af ilt til patienter og korrekt måling og registrering af niveauer, opbevaring og uddannelse i brugen af denne og andre medicinske gasser. 

Det britiske tilsynsorgan for medicinske gasser er MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Det er et forvaltningsorgan under Department of Health and Social Care (DHSC), som sikrer befolkningens og patienternes sundhed og sikkerhed gennem regulering af lægemidler, sundhedsprodukter og medicinsk udstyr i sektoren. De fastsætter passende standarder for sikkerhed, kvalitet, ydeevne og effektivitet og sikrer, at alt udstyr anvendes sikkert. Alle virksomheder, der fremstiller medicinske gasser, skal have en producenttilladelse udstedt af MHRA.  

I USA regulerer Food and Drug Association (FDA) certificeringsprocessen for fremstilling, salg og markedsføring af bestemte medicinske gasser. I henhold til afsnit 575 fastslår FDA, at enhver, der markedsfører en medicinsk gas til brug som lægemiddel til mennesker eller dyr uden en godkendt ansøgning, overtræder de fastsatte retningslinjer. De medicinske gasser, der kræver certificering, omfatter ilt, kvælstof, lattergas, kuldioxid, helium, kulilte og medicinsk luft. 

Indsigt i industrien

BLOG
Betydningen af gasdetektion i den medicinske og sundhedsmæssige sektor

Behovet for gasdetektering i den medicinske sektor og sundhedssektoren er måske ikke så udbredt uden for branchen, men behovet er der ikke desto mindre.

Læs mere
Casestudie
Crowcon sikrer sundhedspersonalet og patienterne i frontlinjen af Covid-19

Covid-19 har presset både sundhedssystemet og dets medarbejdere til det yderste, læs hvordan vores Gasman understøttedeO2-detektion i hele NHS.

Få mere at vide
HVIDBOG
KOMMER SNART

Vi arbejder hårdt på at skabe nyt indhold til dig. Hold øjnene åbne...

Kommer snart