Co to jest średnia ważona czasem? Chris wyjaśnia ich znaczenie, gdy w grę wchodzą substancje toksyczne

W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się gazowi toksycznemu, siarkowodorowi, i krótko omówiliśmy TWA, więc pomyślałem, że w tym tygodniu omówię bardziej szczegółowo TWA i ich znaczenie, szczególnie w przypadku kontaktu z gazami toksycznymi.

Jak wspomniano w zeszłym tygodniu, za gazy toksyczne uważa się te gazy, które mogą powodować obrażenia, choroby lub skrócenie długości lub jakości życia. Niskie stężenie może nie powodować problemu lub być niezauważalne, ale długotrwałe narażenie może powodować przewlekłą chorobę lub nawet przedwczesną śmierć. Organy regulacyjne stale pracują nad dopuszczalnymi limitami ekspozycji i należy o nich pamiętać, rozważając zakup detektora gazów toksycznych.

Continue reading "Co to jest średnia ważona czasem? Chris wyjaśnia ich znaczenie, gdy w grę wchodzą substancje toksyczne"