SMART 3G-C3

Den faste SMART3G-C2 gasdetektor har sensorindstillinger til detektering af mere end 50 giftige, brandfarlige og kølemiddelgasser. Den er ideel til en række industrielle applikationer og barske miljøer. Enheden har også løbende selvdiagnose af systemet og valgfri RS485-grænseflade til Modbus-kommunikation.

Sammenligne

Overblik

The SMART 3G-C3 is a SIL2 certified fixed gas detector ideal for  a variety of industrial applications, capable of monitoring toxic, flammable and refrigerant gases in harsh environments and classified areas.

Mange forskellige gas- og sensormuligheder

The SMART3G-C3 has options for the detection of over 50 flammable, toxic and refrigerant gases

Certificering af sikkerhedsintegritetsniveau (SIL)

The SMART3G-C3 is SIL2 hardware and SIL3 software; with a redundant system also the hardware is SIL3.

Specifikation

med katalytisk sensor med elektrokemisk sensor egensikker detektor
Størrelse H120 x B184 x D90 mm (4,7 x 7,2 x 3,5 tommer) H138 x B200 x D119 mm (5,4 x 7,9 x 4,7 tommer)
Vægt 1.25kg 2.7kg
Materiale til indkapsling Aluminium trykstøbt med epoxymaling, kromatering og kemisk resistent
Indtrængen Beskyttelse IP65
Forbindelse 3 x 3/4" NPT
Magt 12-24 Vdc
Elektrisk udgang Analog 4-20 mA-udgang; 1 eller 3 relækort (ekstraudstyr); seriel RS485-udgang (ekstraudstyr)
Driftstemperatur -40 / +60°C -30 / +55°C -20 / +50°C
Luftfugtighed 20 / 90% RH @40°C 15 / 90% RH ikke-kondenserende 15 / 90% RH ikke-kondenserende
Svartid t90 < 60 s ; t50 < 20 s
Funktionel sikkerhed SIL2-hardware og SIL3-software
Godkendelser EMC, ATEX, IECEx

Gasser

Sensortype
Eddikesyre (CH₃COOH) Katalytisk sensor
Acetone (C3H6O) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Acetylen (C₂H₂) Katalytisk sensor
Ammoniak (NH3) Katalytisk sensor / Elektrokemisk sensor
Benzen (C₆H₆) Katalytisk sensor
Butadien (C4H6) Infrarød sensor
Butan (C₄H₁₁₀) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Kulilte (CO) Katalytisk sensor / Elektrokemisk sensor
Klor (CL₂) Elektrokemisk sensor (egensikker detektor)
Cyclohexan (C₆H₁₂) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Cyklopentan (C₅H₁₀₀) Katalytisk sensor
Dimethylether (C₂H₆O) Infrarød sensor
Ethan (C ₂H ₆) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Ethanol (C₂H₆O) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Ethylacetat (C₄H₈O₂) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Ethylether ((C2H5)2O) Katalytisk sensor
Ethylen (C ₂H ₄) Katalytisk sensor
Ethylenoxid (C ₂H ₄O) Katalytisk sensor
Formaldehyd (CH₂O) Katalytisk sensor
Heptan (C₇H₁₁₆) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Hexan (C₆H₁₁₄) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Brint (H2) Katalytisk sensor / Elektrokemisk sensor
Hydrogencyanid (HCN) Elektrokemisk sensor (egensikker detektor)
Svovlbrinte (H2S) Elektrokemisk sensor
ISO Butan (C4H10) Katalytisk sensor / infrarød sensor
ISO-butylalkohol ((CH₃)₂CHCHCH₂OH) Katalytisk sensor
ISO Pentan (C ₅H ₁₂) Katalytisk sensor
ISO Propylalkohol (C3H8O) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Isobutylen (C4H8) Infrarød sensor
JP8 Katalytisk sensor
LPG Katalytisk sensor / infrarød sensor
Metan (CH₄) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Methanol (CH₃OH) Katalytisk sensor
Methylethylketon (MEK) Katalytisk sensor
Nitrogenoxid (NO) Elektrokemisk sensor
Nitrogendioxid (NO₂) Elektrokemisk sensor (egensikker detektor)
Nonan (C₉H₂₀) Katalytisk sensor
Ilt (O2) Elektrokemisk sensor
Pentan (C₅H₁₂) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Benzindampe Katalytisk sensor / infrarød sensor
Propan (C₃H₈) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Propylalkohol (C₃H₈O) Katalytisk sensor
Propylen (C3H6) Katalytisk sensor / infrarød sensor
Styren (C8H8) Katalytisk sensor
Svovldioxid (SO₂) Elektrokemisk sensor (egensikker detektor)
Toluen (C7H8) Katalytisk sensor
Trimethylbenzen (C9H12) Katalytisk sensor
Vinylacetat (C4H6O2) Katalytisk sensor
Xylen (C₈H₁₁₀) Katalytisk sensor

Kølemidler

Sensortype
R152a Infrarød sensor
R454B Infrarød sensor
R32 Infrarød sensor
R134A Infrarød sensor
SF6 Infrarød sensor
R125 Infrarød sensor
R1234YF Infrarød sensor
R1234ZE Infrarød sensor
R404A Infrarød sensor
R407A Infrarød sensor
R407F Infrarød sensor
R449A Infrarød sensor
R507 Infrarød sensor
R410A Infrarød sensor
R417A Infrarød sensor
R448 Infrarød sensor

Downloads

Certifikat
Dataark