Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge
27. november 2014
BLOG
Hvad er VOC'er?

Arten af gasfarer i forbindelse med visse arbejdsmiljøer kan være kompleks, og fuldstændig beskyttelse er ikke tilgængelig fra en enkelt løsning. I denne uge tager vores gæsteblogger, Richard, et kig på VOC'er: hvordan de udgør en fare, og hvad vi kan gøre for at beskytte mod dem.

Flygtige organiske forbindelser (VOC) har tendens til at være væsker, der let afgiver damp ved stuetemperatur, såsom opløsningsmidler og brændstoffer. Ved høje koncentrationer kan disse dampe eksplodere. Ved ekstremt lave niveauer kan de være giftige. Mens virkningen af eksponering undertiden kan mærkes med det samme, symptomer kan ikke blive synlige i flere måneder, hvis ikke år, senere. Kronisk sygdom kan skyldes gentagen og udvidet lav eksponering. Øget bevidsthed om VOC'ernes kroniske toksicitet har ført til reducerede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og øgede krav til direkte måling.

Den hyppigst farlige form for VOC-eksponering er indånding af dampe. Den bedste måde at beskytte sig mod dette på er brugen af en personlig gasmonitor, der er korrekt slidt – dvs. så tæt som muligt på åndedrætszonen. På denne måde udsættes den for de samme niveauer af giftig gas som bæreren, så den pålideligt kan advare dem om den nuværende fare.

En række forskellige giftige og eksplosive gasser kan være til stede i et arbejdsmiljø. En almindelig tilgang ved brug af personlige instrumenter er at bruge et multisensorinstrument, der er i stand til samtidig overvågning for forskellige atmosfæriske farer. Oplysningerne fra de forskellige sensorer hjælper med at fortolke, hvad der kunne være en kompleks blanding af gasser.

Det er afgørende, at en personlig gasmonitor konfigureres korrekt for det miljø, hvor den skal bruges. Der findes specifikke sensorer til påvisning af visse giftige gasser. Disse bør anvendes, hvis eksponering for den specifikke gas er en realistisk mulighed. Gode eksempler er kuldioxid i kulsyreholdige drikkevarer. kulilte i stålindustrien; og i vandbehandling, ozon og klor. Der er sensorer til rådighed for hver af disse gasser, normalt baseret på elektrokemisk teknologi. Der er dog ingen sådanne specifikke sensorer til mange af VOC-gasserne. I dette tilfælde må man stole på anden teknologi.

Foto-ioniseringsdetektion
Foto-ionisationsdetektionsteknologi anses generelt for at være den foretrukne teknologi til overvågning af eksponering for giftige niveauer af VOC'er. Sensorerne omfatter en lampe som kilde til ultraviolet (UV) lys med høj energi. Lampen omslutter en ædelgas, oftest krypton, og elektroder. UV-lysets energi ophidser de neutralt ladede VOC-molekyler og fjerner derved en elektron.

Den mængde energi, der er nødvendig for at fjerne en elektron fra et VOC-molekyle, kaldes ioniseringspotentialet (IP). Jo større molekylet er, eller jo mere dobbelt eller tredobbelt bindinger molekylet indeholder, jo lavere IP. Således generelt, jo større molekylet er, jo lettere er det at opdage. Desuden kræver denne teknologi ikke brug af en sinter, hvilket kan forhindre gassen i at nå sensoren. Det er heller ikke modtageligt for forgiftning af kemikalier i rengøringsmidler eller silikone.

PID er meget følsom og vil reagere på mange forskellige VOC'er. Responsens størrelse står i direkte forhold til gaskoncentrationen. Men, 50ppm af en gas vil give en anden læsning til 50ppm af en anden gas. For at klare dette, detektorer er normalt kalibreret til isobutylen og derefter en korrektion faktor er ansat til at få nøjagtige aflæsninger for et mål gas. Hver gas har en anden korrektionsfaktor. Derfor skal gassen være kendt for den rigtige korrektionsfaktor, der skal anvendes.

Derfor kan pellistor sensorer og foto-ionisering detektorer betragtes som komplementære teknologier til mange applikationer. Pellistors er fremragende til overvågning af metan, propan og andre almindelige brændbare gasser på %LEL-niveauer. På den anden side registrerer PID store VOC- og kulbrintemolekyler, der kan være næsten målbart af pellistorsensorer, i hvert fald i de dele pr. million, der kræves for at advare om giftige niveauer. Den bedste tilgang i mange miljøer er således et multisensorinstrument udstyret med begge teknologier.

 

Abonner på vores blog

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage den seneste blog!


    Læs om Crowcons politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies her. Hvis du ændrer mening, kan du til enhver tid afmelde dig igen.