Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op
05 december 2016
BLOG
Het belang van bump tests

Bump testing is een van die onderwerpen die telkens weer opduiken, maar toch snapt niet iedereen waar het om gaat. Een gasdetector kan om allerlei redenen niet goed reageren op gas. Een bumptest is een snelle en eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat de uwe dat wel doet. Hier is slechts één voorbeeld van wat er kan gebeuren als u uw apparatuur niet aan een bumptest onderwerpt.

Barry's gemakkelijke fout

Barry werkt op een plaatselijke olieraffinaderij en komt 's morgens aan om zijn dagelijkse taken uit te voeren. Hij draagt alle veiligheidsuitrusting die nodig is om veilig het terrein te betreden. Zijn taak voor die dag is het uitvoeren van zware schoonmaakwerkzaamheden op het terrein met behulp van een hogedrukreiniger.

Aan het einde van zijn dienst gaat hij terug naar de kleedkamer om zich op te frissen. Hij maakt zijn uitrusting schoon met gewone schoonmaakmiddelen die alcohol en siliconen bevatten.

De volgende dag arriveert hij op de bouwplaats en haalt
zijn uitrusting en krijgt instructies over zijn werk voor die dag. Later is hij aan het werk in een laaggelegen gebied wanneer hij iets ruikt dat op rotte eieren lijkt, maar de geur verdwijnt snel en aangezien zijn gasmonitor niet reageerde, gaat hij door met werken. Niet lang daarna zakt hij plotseling in elkaar nadat hij is overspoeld door hoge concentraties waterstofsulfide (H2S).

Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

In dit voorbeeld heeft Barry zijn monitor beschadigd door de verkeerde schoonmaakmiddelen te gebruiken - een gemakkelijke fout om te maken als je het niet weet, maar een die door een bumptest aan het licht zou zijn gekomen.

Sensoren kunnen door deze reinigingsmiddelen worden vergiftigd of geremd. Alcohol kan elektrochemische sensoren beschadigen en producten op siliconenbasis inactiveren katalytische kralensensoren die bestemd zijn voor het meten van koolwaterstoffen zoals methaan, pentaan en propaan.

In beide gevallen zou het circuit nog compleet zijn, en zou het apparaat een normale output geven. Zonder extra tests zou Barry denken dat het normaal werkt. Het apparaat zou echter geen alarm geven als het hoge gasniveaus zou aantreffen.

Wat had Barry anders moeten doen?

In het ideale geval had Barry dit probleem kunnen voorkomen door na te gaan welke producten geschikt zijn voor het reinigen van de detector - in dit geval wellicht warm water. De handleiding van zijn gasdetector zou een goede plaats zijn om te beginnen. De fabrikant kan indien nodig ook extra advies geven over hoe de unit het beste kan worden gereinigd.

Hoe dan ook, bij aankomst ter plaatse had hij een stoottest moeten uitvoeren. Deze zou niet alleen vergiftigde of geblokkeerde sensoren aan het licht brengen, maar ook eventuele verstopte filters of defecte sensoren. Ook zou worden gecontroleerd of de hoorbare en zichtbare alarmen werken.

Met andere woorden, het zou bevestigen dat de eenheid in alarm gaat wanneer dat nodig is.

Barry zou dan zijn niet-conforme unit hebben vervangen door een functionerende, en zo het vrijkomen vanH2S-gasdat zijn verwonding veroorzaakte, hebben voorkomen. Gelukkig voor Barry zag zijn collega, John, hem vallen en sloeg hij alarm. Barry raakte niet ernstig gewond, maar moest wel twee weken verlof nemen om te herstellen.

Abonneer u op onze blog

Word lid van onze mailinglijst om de laatste blog te ontvangen!


    Lees hier over Crowcon's privacy- en cookiebeleid. Als u van gedachten verandert, kunt u zich op elk moment uitschrijven.