Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Veiligheid, regering
en defensie

Inleiding

Binnen de cruciale veiligheids-, defensie- en overheidssectoren is de behoefte aan geschikte gasdetectieapparatuur zeer uiteenlopend. Van de strijdkrachten van een land tot de vele overheidsdepartementen, de uiteenlopende toepassingen binnen elk gebied leiden ertoe dat de werknemers binnen dat gebied in aanraking komen met veel verschillende gevaarlijke stoffen, met name toxische en ontvlambare gassen. 

Teams die werkzaam zijn in de defensiesector, waaronder de Royal Navy, het Britse leger, de Royal Air Force en Strategic Command, opereren in gevaarlijke, vaak levensbedreigende omgevingen. Of het nu in een gevechtssituatie is of in een trainingsomgeving, de kans dat men op gevaarlijke gassen en materialen stuit, is op deze terreinen groter. Teams die in besloten ruimten werken, zoals bemanningen van onderzeeërs, lopen bijvoorbeeld risico's door de ophoping van giftige gassen, de verminderde luchtstroom en de beperkte controle- en onderhoudstijd. Of het nu op zee, in de lucht of op het land is, het gebruik van voorbeeldige gasdetectieapparatuur is een prioriteit om teams in staat te stellen zich op de missie te concentreren en zich bewust te blijven van alle chemische, biologische of radiologische gevaren. 

Degenen die in onze frontlijnoverheidssectoren werken, riskeren elke dag hun leven om de gemeenschappen waaruit zij afkomstig zijn en waarin zij werken, te dienen en te beschermen. Brandweerlieden, politieagenten en teams van eerstehulpverleners in de gezondheidszorg moeten, wanneer zij in onstabiele conflictgebieden werken, voldoende beschermd zijn en over de nodige uitrusting beschikken om hun levensreddende werk te kunnen doen. Verschillende toepassingen vereisen een scala aan apparatuur, van vaste detectoren tot draagbare apparaten en platforms voor het testen van de luchtkwaliteit. Wat het ook is, robuuste detectie ondersteunt betrouwbare dienstverlening in vijandige sectoren op internationaal niveau.

Toepassingen

Militair Duiken
Ontsmetting
Medisch
Arbeidshygiëne
Onderzeeër
Onderzoek naar brandstichting

Gasgevaren in veiligheid, overheid en defensie

Gevaren

Beschrijving

Verborgen Ruimten

In verborgen ruimten, zoals onderzeeërs, lopen bemanningen een groter risico op de opbouw van gevaarlijk gas. Omdat bemanningen in deze omstandigheden meer dan drie maanden leven en werken, kunnen valse gaswaarden en alarmen catastrofaal zijn. Atmosferen moeten met de grootste voorzichtigheid worden beheerd en bewaakt om ervoor te zorgen dat de schepen levensvatbaar zijn en om alle potentieel levensbedreigende stoffen te controleren.

Koolmonoxide en VOC's

Wie als brandonderzoeker, brandweerman of politieagent met brand te maken heeft, loopt het risico koolmonoxide en vluchtige organische stoffen te verbruiken. Het gebruik van geschikte gasdetectieapparatuur in deze omgevingen kan een manier zijn om het bewijsmateriaal te analyseren en te beoordelen welke verbindingen of gassen in de atmosfeer aanwezig zijn als gevolg van brand, verbranding of explosie. VOC's en koolmonoxide kunnen bij inname schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Bijwerkingen zijn onder meer irritatie van ogen, neus en keel, kortademigheid, hoofdpijn, vermoeidheid, pijn op de borst, misselijkheid, duizeligheid en huidproblemen. In hogere concentraties kunnen de gassen schade veroorzaken aan longen, nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. 

Ontsmetting en infectiebestrijding

Bij mogelijke biologische, chemische, radiologische en nucleaire incidenten, met name in het geval van besmetting van slachtoffers, kan het controleren van de aanwezige gassen en schadelijke elementen levensreddend zijn. Ontsmettingsprocessen kunnen werknemers in contact brengen met een reeks schadelijke gassen, waaronder waterstofperoxide, chloor, ethyleenoxide, formaldehyde, ammoniak, chloordioxide en ozon. Vanwege de gevaren van elk van deze gassen moeten ruimten tijdens alle fasen van het ontsmettingsproces efficiënt worden bewaakt, ook voordat het personeel de ruimte weer betreedt, tijdens het ontsmetten en wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) door het personeel worden uitgetrokken. Voor de zones waar decontaminatiechemicaliën worden opgeslagen, kunnen vaste gasdetectoren de teams op de hoogte houden van eventuele lekken voordat het personeel de opslagruimte betreedt. 

Producten voor de veiligheids-, overheids- en defensie-industrie

Draagbare Monitoren
T4x

Zone 0 goedgekeurde persoonlijke beschermingsoplossing voor het detecteren van de vier meest voorkomende gasgevaren. Exclusief met duurzame O2 en MPS sensortechnologieën.

Meer te weten komen
Gas-Pro

Een multigasdetector met ondersteuning voor 5 gassen, een speciale controlestand vóór het binnentreden en een optionele pompfunctie

Meer te weten komen
Gasman

Een compacte en volledig robuuste enkelvoudige gasdetector voor de zwaarste industriële omgevingen

Meer te weten komen
T4

Draagbare 4-in-1 gasdetector met nieuwe sensortechnologieën

Meer te weten komen
Detective+

Multigasmonitor voor tijdelijke ruimtes

Meer te weten komen
Vaste monitoren
Xgard

Vaste multi-gasdetector

Meer te weten komen
Xgard Bright

Adresseerbare vaste hoofddetector met OLED-display

Meer te weten komen
Bedieningspanelen
Gasmaster

Compact, veelzijdig en krachtig bedieningspaneel voor gasdetectie

Meer te weten komen

Inzichten van de industrie

BLOG
Het belang van gasdetectie in de veiligheids-, overheids- en defensie-industrie

Binnen de cruciale sectoren veiligheid, defensie en overheid is de behoefte aan geschikte gasdetectieapparatuur groot.

Lees meer
WIT PAPIER
Bescherm uw team tegen de gevaren van explosieve gassen

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om u volledig bewust te zijn van de omgeving waarin uw team werkt. In dit document wordt nagegaan wat een explosieve atmosfeer is, welke gassen tot deze categorie behoren en op welke manieren deze kunnen worden gemeten en de risico's kunnen worden beoordeeld.

Nu downloaden
BLOG
Koolmonoxide Bewustzijn: Wat zijn de gevaren?
Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos, smaakloos, giftig gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen, waaronder gas, olie, hout en steenkool.
Lees meer