Crowcon - gasdetectie om levens te redden
Zoeken op

Mariene industrie

Inleiding

Werken in de maritieme sector is gevaarlijk en uitdagend, met zeer uiteenlopende risico's, waaronder noodweer, werken in beperkte ruimten, extreme temperaturen, hoge vochtigheidsgraad en vuile omstandigheden.

Het gebruik van gasdetectoren is vaak verplicht: SOLAS-voorschrift XI-1/7 vereist dat schepen ten minste één draagbare gasmonitor aan boord hebben voor het detecteren van zuurstof en brandbare gassen. Deze moet minimaal de concentraties zuurstof (O2), brandbare gassen of dampen, waterstofsulfide (H2S) en koolmonoxide (CO) meten voordat besloten/geïsoleerde ruimten worden betreden.

Toepassingen

Eigenaars en aannemers van scheepswerven
Reders en scheepsbevoorraders
Kustwacht/Marine
Offshore platforms
Aangepaste inspecteurs
Veerboten

Gasgevaren in de scheepvaart

Schepen kunnen veel gasgevaren inhouden, waardoor gasdetectie en -bewaking van cruciaal belang zijn. Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van dergelijke vaartuigen en toepassingen.

Scheepstype

Toepassing

FPSO (drijvend, productie, opslag en overslag)
 • Detectie van brandbaar gas en waterstofsulfide.
 • Lekdetectie van brandbaar gas in pompkamers.
 • Inert gemaakte tanks of lege ruimten, daarom zijn zuurstofdetectoren noodzakelijk in deze besloten ruimten en waar inerte gassen worden opgeslagen.
 • Controle van koolwaterstoffen en zuurstof tijdens het doorspoelen van tanks (van %Volume tot %LEL).
 • Het vaste gasbemonsteringssysteem is bestemd voor sequentiële gasmonitoring in tanks, lege ruimten, pompkamers of huizen die grenzen aan opslagtanks en behandelingssystemen voor lading. Er kunnen maximaal 48 kanalen op het monsternemingsysteem worden aangesloten.
Tankers
 • Zoals hierboven
Veerboten
 • CO- en NOx-accumulatie door uitlaatgassen van voertuigen.
Onderzeeërs
 • Waterstofdetectie in batterijruimtes.CO2-lekken uit airconditioningsystemen.
Algemeen
 • CO- en NOx-detectie in machinekamers.
 • H2S-en O2-depletie in de bilges, afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan boord.
 • Schepen die voedingsmiddelen vervoeren, zoals graan, installeren somsH2S-detectoren.
Cargo Tanks
 • Dampemissiecontrolesystemen worden gebruikt om afvaldampgas te analyseren op zuurstofgasgehalte. Het systeem omvat een druktransmitter om de druk op de afvaldampleiding te controleren.

Producten voor de maritieme industrie

Draagbare Monitoren
T4

Draagbare 4-in-1 gasdetector met nieuwe sensortechnologieën

Meer te weten komen
Gas Pro

Een multigasdetector met ondersteuning voor 5 gassen, een speciale controlestand vóór het binnentreden en een optionele pompfunctie

Meer te weten komen
Gas-Pro TK

Ideaal voor de detectie van brandbare gassen in elke concentratie

Meer te weten komen
T4x

Zone 0 goedgekeurde persoonlijke beschermingsoplossing voor het detecteren van de vier meest voorkomende gasgevaren. Exclusief met duurzame O2 en MPS sensortechnologieën.

Meer te weten komen
Vaste monitoren
SMART S-MS MED

SIL-2 MED gasdetector voor scheepvaarttoepassingen.

Meer te weten komen
Bedieningspanelen
Multiscan++MED

MED-gekeurd SIL-2 bedieningspaneel voor scheepvaarttoepassingen

Meer te weten komen

Mariene normen

Producten die op een zeeschip worden geïnstalleerd, moeten voldoen aan internationaal erkende voorschriften. Welke internationale normen op een vaartuig van toepassing zijn, hangt af van waar het geregistreerd is.

Voorbeelden van landen en relevante normen zijn:

 • EU (Europese Unie) landen: MED (Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen).
 • Noord-Amerika: US Coast Guard (USCG) voorschriften.
 • Internationaal: De SOLAS-voorschriften (Safety of Life At Sea) bieden de minimumeisen, maar afzonderlijke landen zullen naleving eisen van de normen van de door hen gekozen scheepsverzekeringsinstantie (b.v. BV, DNV enz.).

Het is van essentieel belang dat producten die voor gebruik op een schip worden verkocht, voldoen aan de normen die gelden in het land waar het schip is geregistreerd. Zo moeten bijvoorbeeld producten die zijn aangebracht op een in Europa geregistreerd schip dat in Singapore wordt gereviseerd, voldoen aan de Europese MED-richtlijn.

Inzichten van de industrie

CASUS STUDIE
Opsporing van waterstoffluoride in een raffinaderij in Singapore

De raffinaderij van Singapore is al meer dan 50 jaar in bedrijf en gaat er prat op de grootste raffinaderij in Zuidoost-Azië te zijn. Met twee fabrieken van wereldklasse in het offshore-gebied van Singapore is deze raffinaderij een belangrijke speler in de energie- en petrochemische sectoren. De fabriek in Singapore produceert brandstof voor de kleinhandel, smeermiddelen, luchtvaart, scheepvaart en bitumen.

Lees meer
BLOG
Een inleiding tot de maritieme industrie

De mariene sector is een wereldwijde industrie en is zeer divers qua toepassingen en verschillende soorten vaartuigen, waaronder FPSO-schepen, veerboten en onderzeeërs.

Lees meer
WHITEPAPER
U veilig houden op zee

Crowcon vindt het uiterst belangrijk dat teams in de maritieme sector veilig op zee kunnen werken. Dit document is gericht op het onderzoeken van de gevaren en uitdagingen waarmee mensen te maken krijgen, en biedt middelen en oplossingen die bemanningen in deze sector kunnen beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van het werken op de golven.

Lees meer