Wat veroorzaakt koolwaterstofbranden?  

Koolwaterstofbranden ontstaan door de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen in zuurstof of lucht. De meeste brandstoffen bevatten aanzienlijke hoeveelheden koolstof, waaronder papier, benzine en methaan - als voorbeelden van vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen - vandaar koolwaterstofbranden.

Om explosiegevaar te veroorzaken moet de lucht ten minste 4,4% methaan of 1,7% propaan bevatten, maar voor oplosmiddelen kan slechts 0,8 tot 1,0% van de verplaatste lucht voldoende zijn om een brandstof-luchtmengsel te creëren dat bij contact met een vonk hevig zal exploderen.

Gevaren in verband met koolwaterstofbranden

Koolwaterstofbranden worden als zeer gevaarlijk beschouwd in vergelijking met branden die zijn ontstaan door eenvoudige brandbare stoffen, omdat deze branden het vermogen hebben om op grotere schaal te branden en ook een explosie kunnen veroorzaken als de vrijgekomen vloeistoffen niet onder controle of onder controle kunnen worden gehouden. Daarom vormen deze branden een gevaarlijke bedreiging voor iedereen die in een gebied met een hoog risico werkt, de gevaren omvatten energiegerelateerde gevaren zoals verbranding, verbranding van omringende voorwerpen. Dit gevaar is te wijten aan het vermogen dat de branden snel kunnen groeien, en dat de hitte kan worden geleid, omgezet en uitgestraald naar nieuwe bronnen van brandstof waardoor secundaire branden kunnen ontstaan.

Giftig gevaren kunnen aanwezig zijn in verbrandingsproductenbijvoorbeeld bijvoorbeeld, koolmonoxide (CO), waterstofcyanide (HCN), zoutzuur (HCL), stikstof dioxide (NO2) en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) verbindingen zijn gevaarlijk voor degenen die in deze omgevingen werken. CO gebruikt de zuurstof die wordt gebruikt om te transporteren de rode bloedcellen door het lichaamHet lichaam wordt daardoor belemmerd in het zuurstoftransport van onze longen naar de cellen die het nodig hebben. HCN maakt dit probleem nog groter door het enzym te remmen dat de rode bloedcellen opdraagt de zuurstof die ze hebben, daar los te laten waar het nodig is - wat het vermogen van het lichaam om de zuurstof naar de cellen te brengen die het nodig hebben, nog meer belemmert. HCL is een algemeeneen zure verbinding die ontstaat door oververhittinged kabels. Dit is schadelijk voor het lichaam indien ingenomen omdat het de de bekleding van de mond, neus, keel, luchtwegen, ogen en longen. NO2 wordt ontstaan bij verbranding bij hoge temperatuur en dat kan schade veroorzaken aan de menselijke luchtwegen en iemands kwetsbaarheid verhogen voor en in sommige gevallen leiden tot tot astma-aanvallen. PAK's beïnvloeden het lichaam over een langere periode van tijdmet dien gevallen leiden tot kanker en andere ziekten.

We kunnen de relevante gezondheidsniveaus opzoeken die zijn aanvaard als veiligheidsgrenzen op de werkplek voor gezonde werknemers in Europa en de toegestane blootstellingsgrenzen voor de Verenigde Staten. Dit geeft ons een 15 minuten tijd gewogen gemiddelde concentratie en een 8-uur tijdgewogen gemiddelde concentratie.

Voor de gassen zijn dit:

Gas STEL (15 minuten TWA) LTEL (8 uur TWA) LTEL (8 uur TWA)
CO 100ppm 20ppm 50ppm
NO2 1ppm 0,5ppm 5 Plafondlimiet
HCL 1ppm 5ppm 5 Plafondlimiet
HCN 0,9ppm 4,5ppm 10ppm

De verschillende concentraties staan voor de verschillende gasrisico's, waarbij lagere getallen nodig zijn voor gevaarlijker situaties. Gelukkig heeft de EU dit allemaal voor ons uitgewerkt en omgezet in haar EH40-norm.

Manieren om onszelf te beschermen

We kunnen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we niet lijden aan blootstelling aan branden of hun ongewenste verbrandingsproducten. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk alle brandveiligheidsmaatregelen naleven, zoals de wet voorschrijft. Ten tweede kunnen we pro-actief te werk gaan en potentiële brandstofbronnen niet laten ophopen. Ten slotte kunnen we de aanwezigheid van verbrandingsproducten detecteren en waarschuwen met de juiste gasdetectieapparatuur.

Crowcon productoplossingen

Crowcon levert een reeks apparatuur waarmee brandstoffen en de hierboven beschreven verbrandingsproducten kunnen worden gedetecteerd. Onze PID producten detecteren vaste en vloeibare brandstoffen zodra ze in de lucht zijn, als koolwaterstoffen op stofdeeltjes of dampen van oplosmiddelen. Deze apparatuur omvat onze Gas-Pro draagbaar. De gassen kunnen worden gedetecteerd door onze Gasman enkel gas, T3 multigas- en Gas-Pro draagbare producten met meerdere gassen en onze Xgard, Xgard Bright en Xgard IQ vaste producten - die alle genoemde gassen kunnen detecteren.

IR-sensoren voor brandbare gassen - hoe werken ze?

Dit is onze laatste video in de reeks over de werking van sensoren voor de detectie van koolwaterstofgassen. Deze keer tonen we de basiswerking van een infrarood (IR) sensor voor brandbare gassen.

De infraroodstralers in de sensor genereren elk IR-lichtstralen. Elke straal heeft een gelijke intensiteit en wordt door een spiegel in de sensor afgebogen naar een foto-ontvanger, die het niveau van het ontvangen IR meet. De "meet"-bundel, met een frequentie van ongeveer 3,3 µm, wordt geabsorbeerd door koolwaterstofgasmoleculen, zodat de intensiteit van de bundel wordt gereduceerd. De "referentie"-bundel (ongeveer 3,0 µm) wordt niet geabsorbeerd en komt dus op volle sterkte bij de ontvanger aan. Het %LEL van het aanwezige gas wordt bepaald door het verschil in intensiteit tussen de door de foto-ontvanger gemeten bundels.

Lees verder "Brandbare gassen IR sensoren - hoe ze werken"

VOS detecteren met PID - hoe werkt het?

Na onlangs onze video over pellistors en hun werking te hebben gedeeld, leek het ons zinvol om ook onze video over PID (foto-ionisatiedetectie) te plaatsen. Dit is de technologie bij uitstek voor het bewaken van de blootstelling aan toxische niveaus van een andere groep belangrijke gassen - vluchtige organische stoffen (VOC's).

Lees verder "VOS detecteren met PID - hoe werkt het"

Pellistor sensoren - hoe werken ze

Pellistor-gassensoren (of katalytische kraalgassensoren) zijn sinds de jaren '60 de voornaamste technologie voor de detectie van brandbare gassen. Ondanks het feit dat we een aantal kwesties in verband met de detectie van brandbare gassen en VOC hebben besproken, hebben we nog niet bekeken hoe pellistors werken. Om dit te compenseren, voegen wij een video-uitleg bij, die u hopelijk zult downloaden en gebruiken als onderdeel van een opleiding die u geeft

Een pellistor is gebaseerd op een Wheatstone-brugschakeling, en omvat twee "kralen", die beide platina spoelen omsluiten. Een van de parels (de "actieve" parel) wordt behandeld met een katalysator, die de temperatuur verlaagt waarbij het gas rondom de parel ontbrandt. Deze kraal wordt heet van de verbranding, waardoor een temperatuurverschil ontstaat tussen deze actieve kraal en de andere "referentie"-kraal. Dit veroorzaakt een verschil in weerstand, dat wordt gemeten; de hoeveelheid aanwezig gas is er recht evenredig mee, zodat de gasconcentratie als percentage van de onderste explosiegrens (%LEL*) nauwkeurig kan worden bepaald.

De hete kraal en het elektrische circuit bevinden zich in een vlambestendige sensorbehuizing, achter de gesinterde metalen vlamdover (of sinter) waar het gas doorheen stroomt. Opgesloten in deze sensorbehuizing, die een inwendige temperatuur van 500°C handhaaft, kan een gecontroleerde verbranding plaatsvinden, geïsoleerd van de buitenomgeving. Bij hoge gasconcentraties kan het verbrandingsproces onvolledig zijn, wat resulteert in een roetlaag op de actieve kraal. Dit zal de prestaties geheel of gedeeltelijk nadelig beïnvloeden. Voorzichtigheid is geboden in omgevingen waar gasconcentraties van meer dan 70% LEL kunnen voorkomen.

Voor meer informatie over gassensortechnologie voor brandbare gassen, lees ons vergelijkingsartikel over pellistors versus infrarood gassensortechnologie: Zijn siliconen implantaten schadelijk voor uw gasdetectie?

*Lower Explosive Limit -

Klik in de rechterbovenhoek van de video, om toegang te krijgen tot een bestand dat kan worden gedownload.

De eenvoudige stappen om deze winter voor uw gasdetectieapparatuur te zorgen.

Gasdetectoren zijn er om uw leven te redden, of het nu een vast systeem is of een draagbare detector, het goed onderhouden ervan is een belangrijk onderdeel van het eigenaarschap.

Onze gastblogger van deze week, Julian, heeft een aantal eenvoudige stappen op een rijtje gezet om ervoor te zorgen dat uw gasdetector klaar is voor gebruik als en wanneer dat nodig is.

Lees verder "De eenvoudige stappen om deze winter voor uw gasdetectieapparatuur te zorgen."